Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2006р. № 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних» одноразова адресна грошова допомога надається у п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах.

Допомога надається випускникам денної форми навчання, які навчалися за рахунок бюджетних коштів за державним замовленням.

Випускники закладів вищої освіти денної форми навчання, які навчались за державним замовленням у державних та комунальних закладах вищої освіти незалежно від підпорядкування, здобули ступінь магістра за спеціальностями галузі знань «01 Освіта/Педагогіка» або іншою спеціальністю і галуззю знань за освітньою програмою зі строком навчання 1 рік 4 місяці і завершили навчання у листопаді-грудні поточного календарного року, уклали договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти, визначених органами управління освітою, включаються до списків одержувачів одноразової адресної грошової допомоги наступного календарного року.

Перелік документів, які необхідно надати до комісії для отримання одноразової адресної грошової допомоги:

  1. Довідка з місця роботи (якщо працюєте в НВК, то в довідці зазначається, що працює в шкільному підрозділі НВК);
  2. Заява.
  3. Копія трудової книжки (копія завіряється «мокрою» печаткою та підписом директора школи).
  4. Копії диплому і додатку до диплому.
  5. Ідентифікаційний номер (копія).
  6. Копія паспорту (ст. 1, 2, сторінки з пропискою).
  7. Копія свідоцтва про шлюб (для одружених, якщо змінювали прізвище).
  8. Договір про працевлаштування випускників РДГУ (в трьох примірниках).
  9. Витяг з наказу про прийняття молодого спеціаліста на роботу
  10. Розрахунковий рахунок з банку

Документи необхідно надати у юридичний відділ з

1 вересня до10 жовтня 2022 року

За детальнішою інформацією студенти можуть звернутися до діловода з працевлаштування (С.Бандери/12, навчальний корпус №1, каб.37)

Олена Володимирівна тел.0660717488

 

ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ

014.13

Середня освіта (Музичне мистецтво)

бакалавр, магістр

025

Музичне мистецтво

бакалавр, магістр

 

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

014.03

Середня освіта (Історія)

бакалавр, магістр

032

Історія та археологія

бакалавр, магістр

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

011

Освітні, педагогічні науки

                 магістр

012

Дошкільна освіта

бакалавр, магістр

013

Початкова освіта

бакалавр, магістр

014.11

Середня освіта (Фізична культура)

бакалавр, магістр

016.01

Спеціальна освіта (Логопедія)

бакалавр, магістр

017

Фізична культура і спорт

бакалавр, магістр

 

ПСИХОЛОГО-ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ

014.05

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

бакалавр, магістр

014.06

Середня освіта (Хімія)

бакалавр

014.07

Середня освіта (Географія)

бакалавр, магістр

014.15

Середня освіта (Природничі науки)

бакалавр, магістр

091

Біологія

бакалавр, магістр

101

Екологія

бакалавр, магістр

231

Соціальна робота

бакалавр

232

Соціальне забезпечення

бакалавр

227

Фізична терапія, ерготерапія

бакалавр

 

ФАКУЛЬТЕТ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ, МЕНЕДЖМЕНТУ, ТЕХНОЛОГІЙ І ФІЗИКИ

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Документознавство та інформаційна діяльність. Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія)

бакалавр, магістр

014.10

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

бакалавр, магістр

014.08

Середня освіта (Фізика)

бакалавр, магістр

015.16

Професійна освіта (Сфера обслуговування: готельно-ресторанна справа)

бакалавр

104

Фізика та астрономія

бакалавр, магістр

 

ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

014.02

Середня освіта (Мова і література (англійська))

бакалавр, магістр

014.02

Середня освіта (Мова і література (німецька))

бакалавр, магістр

014.02

Середня освіта (Мова і література (французька))

бакалавр, магістр

035.41

Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

                 магістр

035.43

Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька)

                 магістр

014.01

Середня освіта (Українська мова і література)

бакалавр, магістр

035.01

Філологія (Українська мова та література)

                 магістр

 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

014.04

Середня освіта (Математика)

бакалавр, магістр

014.09

Середня освіта (Інформатика)

бакалавр, магістр

015.10

Професійна освіта (Цифрові технології)

бакалавр, магістр

122

Комп’ютерні науки

                 магістр

 

ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

023

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

бакалавр, магістр

024

Хореографія

бакалавр, магістр

026

Сценічне мистецтво

бакалавр, магістр

027

Музеєзнавство, пам’яткознавство

бакалавр, магістр

028

Менеджмент соціокультурної діяльності

бакалавр, магістр

034

Культурологія

бакалавр, магістр

Лабораторія Cybermetrics оприлюднила черговий рейтинг цитованості провідних вчених у профілях Google Scholar - TRANSPARENT RANKING: Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles. JULY 2022 (version 14.0).

До рейтингу потрапили 96 ЗВО України. Серед цих університетів і Рівненський державний гуманітарний університет.

Опублікувано також традиційний рейтинг університетів за рівнем їх присутності в мережі Webometrics Ranking of World’s Universities, який оцінює змістовність та інформаційність webсайтів. За результатами рейтингу Рівненський державний гуманітарний університет посів 70 місце.

З метою забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, які є учасниками бойових дій, а також їхніх дітей, Міністерство освіти і науки України листом від 28.07.2022 № 1/8565-22 надало дозвіл на використання під час вступу до ЗВО, ЗФПО учасникам бойових дій або дітям учасників бойових дій у разі відсутності посвідчення учасника бойових дій довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх здійснення, форма якої затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413 «Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення», в якості підтвердження належності осіб до категорії учасників бойових дій під час вступу до закладів вищої, фахової передвищої освіти у 2022 році, а також під час розгляду інших питань.

Враховуючи, що у час повномасштабного військового вторгнення російської федерації з 24 лютого 2022 року бойові дії ведуться майже на всій території України, довідка може використовуватись для підтвердження, у разі необхідності, статусу учасника бойових дій для захисників та захисниць інших областей України, де наразі ведуться активні бойові дії.

Форма довідки та інформація, яку вона містить, мають повністю відповідати додатку 4 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413.

Додаток 4 до Порядку. ДОВІДКА про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення.

Подання заяв для вступу триватиме з 16 серпня до 23 серпня – для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди замість МТНК.

 

Подання заяв для участі в спеціальній сесії вступниками, які не змогли взяти участі в основній/додатковій сесії, триватиме впродовж 12-16 вересня. Результати буде розміщено на інформаційній сторінці «Кабінет вступника» до 6 жовтня 2022 року.

Матеріали сайту https://testportal.gov.ua/.

Back to top