Сердечно вітаю з Днем знань та початком нового навчального року! Ми стикалися з різними викликами, щороку розпочинаючи новий навчальний рік, проте, в умовах повномасштабної війни, ми розпочинаємо його вперше…

Тож нехай у новому навчальному році виправдаються всі наші надії та сподівання на якнайшвидшу перемогу! Хай у стінах РДГУ завжди панує атмосфера взаєморозуміння та співпраці, легко втілюються творчі й наукові задуми! Нехай прибуває наша енергія, не вичерпується оптимізм, зростає бажання своєю працею утверджувати добре ім’я університету та країни. Миру, здоров’я та впевненості в завтрашньому дні!

Ректор Рівненського державного

гуманітарного університету,

заслужений діяч науки і техніки України,

професор Руслан Михайлович Постоловський

Викладачі кафедри практики німецької та французької мов РДГУ (зав. кафедри, проф. Середюк Л.А., доц.Терещенко Т.В., доц. Джава Н.А.) виступили з доповідями на XVII Всесвітньому конгресі викладачів німецької мови, який проходив у столиці Австрії (м.Відень) з 15.08.-20.08.2022 року.   На Пленарному засіданні учасників конференції привітали організатори конференції та почесні  гості: міністр освіти, науки та досліджень Австрії Martin Polaschek,  віце -ректорка Педагогічного інституту Відня Evelyn Süss-Stepanсik, мер міста Відень Michael Ludwig, Генеральний секретар Goethe-Institut  Johannes Ebert, Генеральний секретар DAAD Kai Sicks та інші. 

Участь представників РДГУ стала можливою завдяки фінансовій підтримці та сприянню  Goethe-Institut Ukraine   і Staatssekretariat für Bildung und Forschung.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2006р. № 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних» одноразова адресна грошова допомога надається у п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах.

Допомога надається випускникам денної форми навчання, які навчалися за рахунок бюджетних коштів за державним замовленням.

Випускники закладів вищої освіти денної форми навчання, які навчались за державним замовленням у державних та комунальних закладах вищої освіти незалежно від підпорядкування, здобули ступінь магістра за спеціальностями галузі знань «01 Освіта/Педагогіка» або іншою спеціальністю і галуззю знань за освітньою програмою зі строком навчання 1 рік 4 місяці і завершили навчання у листопаді-грудні поточного календарного року, уклали договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти, визначених органами управління освітою, включаються до списків одержувачів одноразової адресної грошової допомоги наступного календарного року.

Перелік документів, які необхідно надати до комісії для отримання одноразової адресної грошової допомоги:

 1. Довідка з місця роботи (якщо працюєте в НВК, то в довідці зазначається, що працює в шкільному підрозділі НВК);
 2. Заява.
 3. Копія трудової книжки (копія завіряється «мокрою» печаткою та підписом директора школи).
 4. Копії диплому і додатку до диплому.
 5. Ідентифікаційний номер (копія).
 6. Копія паспорту (ст. 1, 2, сторінки з пропискою).
 7. Копія свідоцтва про шлюб (для одружених, якщо змінювали прізвище).
 8. Договір про працевлаштування випускників РДГУ (в трьох примірниках).
 9. Витяг з наказу про прийняття молодого спеціаліста на роботу
 10. Розрахунковий рахунок з банку

Документи необхідно надати у юридичний відділ з

1 вересня до10 жовтня 2022 року

За детальнішою інформацією студенти можуть звернутися до діловода з працевлаштування (С.Бандери/12, навчальний корпус №1, каб.37)

Олена Володимирівна тел.0660717488

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.08.2022 № 751 добувачка ІІІ курсу освітнього ступеня «Бакалавр»  художньо-педагогічного факультету Катерина МАТВІЙЧУК виборола право на отримання академічної стипендії імені Героя Небесної Сотні Сергія Нігояна за спеціальністю «Сценічне мистецтво», а здобувачці ІІ курсу освітнього ступеня «Магістр» факультету документальних комунікацій, менеджменту, технологій та фізики Юлії ЛІБІХОВСЬКІЙ присуджено академічну стипендію імені Героя Небесної Сотні Дмитра Чернявського за спеціальністю «Економіка».

Вітаємо стипендіаток, зичимо здоровʼя, мирного неба, творчих успіхів та активної громадянської позиції!

Наказ №751 від 16.08.2022 "Про призначення академічних стипендій імені Героїв Небесної Сотні на 2022/2023 навчальний рік"

Бюджетні місця за результатами спеціально організованої сесії НМТ, якщо вступник не має спеціальних умов вступу, можуть бути надані за таким алгоритмом:

 1. Вступник подає заяву для участі у конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію у встановлені для подання заяв для участі в конкурсному відборі за результатами НМТ (ЗНО) на місця державного (регіонального) замовлення строки (зокрема, для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти, для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра до 18:00 23 серпня), з вказанням в електронному кабінеті окремої категорії 143 «вступники, які планують брати участь у вступній кампанії за результатами спеціально організованої сесії національного мультипредметного тесту, магістерського комплексного тесту, магістерського тесту навчальної компетентності».

Заяви вступників, які подані в межах додаткового набору вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб, у цьому контексті не розглядаються.

 1. Вступник отримує рекомендації для зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Якщо рекомендація на контракт не була надана, то вступник не зможе претендувати на переведення на бюджетне місце за відповідною конкурсною пропозицією.
 2. Вступник успішно складає НМТ на спеціально організованій сесії (не менше 100 балів за кожний предмет) та отримує результати в особистому електронному кабінеті.
 3. Якщо конкурсний бал вступника, розрахований за результатами спеціально організованої сесії НМТ, є достатнім для вступу на місця державного (регіонального) замовлення при адресному розміщенні бюджетних місць (тобто, конкурсний бал вступника більше прохідного бала, визначеного при адресному розміщенні для відповідної конкурсної пропозиції) за заявою з найвищою пріоритетністю, в закладі вищої освіти є вакантні місця державного або регіонального замовлення за відповідною спеціальністю (спеціалізацією, предметною спеціальністю) або додаткове місце надане державним (регіональним) замовником, то має бути завершене оформлення вступника на місце за кошти фізичних та/або юридичних осіб з наступним переведенням на місця державного (регіонального) замовлення.

У разі неможливості переведення вступника на бюджетне місце за заявою з найвищою пріоритетністю така процедура повторюється за заявами з нижчими пріоритетностями.

З метою забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, які є учасниками бойових дій, а також їхніх дітей, Міністерство освіти і науки України листом від 28.07.2022 № 1/8565-22 надало дозвіл на використання під час вступу до ЗВО, ЗФПО учасникам бойових дій або дітям учасників бойових дій у разі відсутності посвідчення учасника бойових дій довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх здійснення, форма якої затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413 «Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення», в якості підтвердження належності осіб до категорії учасників бойових дій під час вступу до закладів вищої, фахової передвищої освіти у 2022 році, а також під час розгляду інших питань.

Враховуючи, що у час повномасштабного військового вторгнення російської федерації з 24 лютого 2022 року бойові дії ведуться майже на всій території України, довідка може використовуватись для підтвердження, у разі необхідності, статусу учасника бойових дій для захисників та захисниць інших областей України, де наразі ведуться активні бойові дії.

Форма довідки та інформація, яку вона містить, мають повністю відповідати додатку 4 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413.

Додаток 4 до Порядку. ДОВІДКА про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення.

Back to top