Наукова бібліотека

Рівненського державного гуманітарного університету

репрезентує науково-допоміжний бібліографічний покажчик

 

Автореферати дисертацій у фондах наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 4. Мистецтвознавство. Культурологія : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. : С. Н. Грипич, А. А. Кузнецова. – Рівне : РДГУ, 2019. – 154 с.

У науково-допоміжному бібліографічному покажчику подано відомості про автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидатів і докторів наук мистецтвознавства та культурології, що зберігаються у фондах наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету.

Покажчик призначений для викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів закладів вищої освіти та всіх тих, хто здійснює наукові дослідження.

  

Скористатись електронною версією можна в меню сайту

«Повнотекстова база даних,

 створена науковою бібліотекою РДГУ».

 

Back to top