4 грудня 2019 року на факультеті документальних комунікацій і менеджменту за ініціативи декана факультету Ірини Юхименко-Назарук проведено круглий стіл на тему «Актуалізація потенціалу співпраці закладів вищої освіти та ринку праці».

   У рамках заходу, який організували розробники освітніх програм  «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» та «Документно-інформаційне забезпечення управлінської діяльності», були присутні керівники та представники бібліотек Рівненської області, зокрема Олександра Промська – заступник директора з наукової роботи та автоматизації Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки, Наталія Назарук – директор Рівненської обласної бібліотеки для дітей, Людмила Васюха – директор Рівненської обласної медичної бібліотеки,
Галина Семенюк – заступник директора наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету.

         На зустрічі обговорено широкий спектр питань, пов’язаних із формуванням адаптованої до потреб ринку праці освітньої пропозиції, що є актуально як для працедавців, які зацікавлені в отриманні висококваліфікованих фахівців, так і для закладу вищої освіти, результатом діяльності якого є підготовка конкурентоспроможних на ринку праці випускників.

         Координатор  круглого столу заступник декана факультету ДКМ з навчальної роботи Інна Дейнега акцентувала увагу присутніх на перспективних для впровадження заходах, які дозволять у сучасних умовах розвитку освітньої галузі повною мірою реалізувати потенціал взаємодії закладів вищої освіти та їх основних стейкхолдерів - працедавців.

         Представники професійної сфери запропонували власне системне бачення розвитку спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», котре ґрунтується на необхідності отримання здобувачами вищої освіти конкретизованих у їх виступах фахових компетентностей.

         Озвучено пропозиції щодо осучаснення компонент освітньої програми «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» та її назви, окреслено можливі форми реалізації дуальної освіти, спільного проведення профорієнтаційних заходів.    Учасники відзначили корисність та актуальність заходу, домовилися про доцільність подальшого застосування такого формату взаємовигідної співпраці.

Back to top