На базі Рівненського державного гуманітарного університету на психолого-природничому факультеті, одному з перших в області та регіоні, було започатковано підготовку здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Бакалавр" зі спеціальності 231 "Соціальна робота" та освітнього ступеня "Магістр" зі спеціальності 073 "Менеджмент (Управління навчальним закладом)". Значні навчально-методичні, науково-дослідні, практичні досягнення професорсько-викладацького складу університету, факультету, кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи (що є випусковою кафедрою зазначених вище спеціальностей) зумовили відкриття Навчально-методичного центру соціально-управлінської роботи психолого-природничого факультету РДГУ.
Відкриття Центру відбулося в розрізі відзначення Всесвітнього дня соціальної справедливості. А розуміння соціальної справедливості - це один із інструментів досягнення соціального діалогу для формування справедливо влаштованого суспільства.
У складі Навчально-методичного центру соціально-управлінської роботи обладнано сучасну лабораторію зі соціальної роботи та кабінет управлінської діяльності, що якісно сприятиме удосконаленню підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері надання соціальної допомоги та фахівців з освітнього менеджменту!!!

Back to top