У травні 2020 року на платформі ZOOM продовжив свою роботу Центр гуманітарних досліджень РДГУ. Для студентів філологічних та нефілологічних спеціальностей університету, учнів Рівненської Малої академії наук та студентів Дубенського  коледжу РДГУ було прочитано відкриті лекції: 20.05.2020 «Рецепція творчості Тараса Шевченка в українському культурному просторі ХІХ – початку ХХІ ст.» (лектор – к.ф.н., доц. кафедри української літератури Кирильчук О. М.); 21.05.2020  «Основи ефективної комунікації» (лектор – к.ф.н., доц. кафедри стилістики та культури української мови Шульжук Н. В.); 26.05.2020 «Ораторське мистецтво: історичний та філологічний аспекти» (лектор – к.п.н., доц. кафедри стилістики та культури української мови Антончук О. М.). Запрошуємо зацікавлених осіб до співпраці!

Back to top