Вітаємо редакційну колегію наукових збірників «Українська культура: минуле, сучасне. шляхи розвитку» (напрям «Мистецтвознавство» і «Культурологія»),

які перереєстровані Атестаційною колегією МОН України як фахові видання та включені до категорії «Б» за спеціальностями 023 «Образотворче мистецтво декоративне мистецтво. Реставрація»; 024 «Хореографія»; 025 «Музичне мистецтво»; 026 «Сценічне мистецтво»; 027 «Музеєзнавство. Пам'яткознавство»; 034 «Культурологія» (наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 року № 886).

Back to top