14 липня 2020 р. у Рівненському державному гуманітарному університеті проведено засідання спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01, на якому відбулися публічні захисти дисертацій:

1. ДЕМБІЦЬКОЇ СОФІЇ ВІТАЛІЇВНИ на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Тема: «Теорія і практика підготовки майбутніх фахівців механічної інженерії до працеохоронної професійної діяльності».

Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор КОБИЛЯНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний університет.

Офіційні опоненти:

  • доктор педагогічних наук, професор ГОРБАТЮК РОМАН МИХАЙЛОВИЧ, професор кафедри машинознавства і транспорту (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка);
  • доктор технічних наук, професор ТРІЩ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ, завідувач кафедри охорони праці, стандартизації та сертифікації (Українська інженерно-педагогічна академія);
  • доктор педагогічних наук, професор РАЙКОВСЬКА ГАЛИНА ОЛЕКСІЇВНА, професор кафедри галузевого машинобудування (Державний університет «Житомирська політехніка»).

2. СЕРМАН ЛЕСІ ІГОРІВНИ на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Тема: «Педагогічні умови формування професійного іміджу у майбутніх вчителів іноземних мов»

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор ЄВТУХ МИКОЛА БОРИСОВИЧ, головний співробітник відділу історії педагогіки, дійсний член НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України.

Офіційні опоненти:            

  • доктор педагогічних наук, професор РЕЗВАН ОКСАНА ОЛЕКСІЇВНА, завідувач кафедри мовної підготовки, педагогіки і психології (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова);
  • кандидат педагогічних наук, доцент ТОРУБАРА ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА, доцент кафедри іноземних мов (Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка).

 

Back to top