Викладачі й аспіранти кафедри теорії і методики виховання РДГУ 12-13 листопада 2020 року взяли участь у IІ Міжнародній науково-практичній конференції «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи», яка відбулася на базі Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Завідувачка кафедри, доктор педагогічних наук, професор Петренко О. Б. презентувала доповідь на тему «Модернізація освітньо-наукових програм в умовах суспільства знань: вітчизняний та європейський досвід». Кандидати педагогічних наук, доценти Баліка Л. М., Бричок С. Б., Ваколюк А. М., Гринькова Н. М., Стельмашук Ж. Г., Ціпан Т. С. та викладач Поліщук О. П. представили повідомлення у відповідних секціях. Здобувачі ступеня PhD 1–4-го року навчання (Бондарець М. А., Коваль К. Ю., Лелюх С. Р., Петренко І. Ф., Петрушко Ю. О., Поліщук І. В.) та здобувачі ступеня вищої освіти «магістр» (Дерех Т. Б., Родінчук К. В., Стратюк О. П., Мажула Н. П.) не лише долучилися до робіт відповідних секцій з повідомленнями, а й взяли участь в обговоренні виступів учасників конференції.

Дякуємо за високу організацію та проведення конференції колективу Навчально-науковому інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка й особливо Сбруєвій Аліні Анатоліївні, доктору педагогічних наук, професору, завідувачці кафедри педагогіки.

Back to top