12-13 листопада 2020 року на базі Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Патріотичне виховання особистості в умовах сучасного освітнього простору: досвід, тенденції та проблеми», серед організаторів якої й Рівненський державний гуманітарний університет.

В конференції взяли участь викладачі та аспіранти кафедри теорії і методики виховання РДГУ. Зокрема, завідувачка кафедри, доктор педагогічних наук, професор Петренко О. Б. виступила на пленарному засіданні з доповіддю на тему «Актуалізація ідей Василя Сухомлинського про форми прояву патріотизму в умовах сучасного освітнього простору».

Кандидати педагогічних наук, доценти Баліка Л. М., Ваколюк А. М., Гринькова Н. М., Стельмашук Ж. Г., Ціпан Т. С. та викладачі Поліщук О. П., Шелюк Г. В. представили повідомлення у відповідних секціях. Здобувачі ступеня PhD 1–4-го року навчання (Бондарець М. А., Коваль К. Ю., Лелюх С. Р., Петренко І. Ф., Петрушко Ю. О., Поліщук І. В.) та здобувачі ступеня вищої освіти «магістр» (Кибукевич А. М., Куртаєва І. О., Петрик Я. Ф., Степанець Г. П., Топорова І. В.) не лише долучилися до робіт відповідних секцій з повідомленнями, а й взяли участь в обговоренні виступів учасників конференції.

Найбільше зацікавлення викликали повідомлення доц. Ціпан Т. С. й Стельмашук Ж. Г. про патріотичне виховання в Рівненських осередках «Джури» та «Пласту».

Висловлюємо подяку керівництву та колективу Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського за високу організацію та проведення конференції.

Back to top