17 листопада 2020 р. у Рівненському державному гуманітарному університеті проведено засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 47.053.004, на якому відбувся публічний захист дисертації ОМЕЛЬЧЕНКО ТЕТЯНИ ВАЛЕНТИНІВНИ на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 053 Психологія.

Тема: «Психологічні чинники особистісного саморозвитку майбутніх практичних психологів».

Науковий керівник – ЯМНИЦЬКИЙ ВАДИМ МАРКОВИЧ, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології та психотерапії, Рівненський державний гуманітарний університет.

Голова ради:

  • Павелків Віталій Романович, доктор психологічних наук, доцент, декан психолого-природничого факультету, професор кафедри загальної психології та психодіагностики Рівненського державного гуманітарного університету.

Рецензенти:

  • Камінська Ольга Володимирівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри загальної психології та психодіагностики Рівненського державного гуманітарного університету.
  • Михальчук Наталія Олександрівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практики англійської мови Рівненського державного гуманітарного університету.

Опоненти:

  • Журавльова Лариса Петрівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Поліського національного університету.
  • Адамська Зоряна Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології розвитку та консультування Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Back to top