На засіданні НАЗЯВО від 15.12.2020 р. (протокол № 24 (41)) прийняте рішення про акредитацію освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня вищої освіти: «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», «Спеціальна освіта. Логопедія», «Фізична культура і спорт».
Щиро вітаємо гарантів - Наталію Богданівну Грицай, професора, доктора педагогічних наук, завідувача кафедри природничих наук з методиками навчання, Ілону Миколаївну Дичківську, професора, доктора педагогічних наук, завідувача кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені проф. Поніманської Т.І., Олену Олександрівну Ярмощук, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри теорії і практики фізичної культури і спорту!
Бажаємо міцного здоров'я та подальших професійних успіхів!
 

Акредитація ОПП "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)"

Акредитація ОПП  "Спеціальна освіта. Логопедія"

Back to top