В рамках співробітництва між закладами вищої освіти Рівненський державний гуманітарний університет в особі ректора Постоловського Руслана Михайловича підписав договір про співпрацю з приватним закладом вищої освіти «Міжнародним європейським університетом» в особі в.о. ректора Падалки Олега Семеновича.

Очільники університетів домовились про співробітництво за усіма напрямами та навчальними дисциплінами, що викладаються в університетах, шляхом двосторонніх обмінів співробітниками з метою підвищення якості освітніх послуг, розв'язання спільних науково-інноваційних завдань, ефективнішого використання наявного науково-педагогічного потенціалу та координації спільної діяльності з впровадження кредитно-модульної системи навчання у формі безоплатного обміну методичною літературою, підручниками, інформацією в електронній формі.

Співпраця університетів також передбачає проведення спільної науково-дослідної роботи, участь у спільних конференціях, розробку та впровадження нових освітніх технологій у педагогічному та соціально-психологічному аспектах.

Співпраця університетів дасть можливість здійснювати обмін студентами, аспірантами та докторантами, що в свою чергу розширить діапазон нових знань та навичок.

Back to top