У травні 2022 року колектив кафедри теорії і методики виховання РДГУ як співорганізатори були долучені до проведення трьох заходів:

  • 20 травня 2022 року Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського НАПН України до проведення VІI Всеукраїнського науково-методологічного семінару з історії освіти «Педагогічна біографіка та біографістика в сучасному науково-інформаційному просторі»;
  • 26 травня 2022 року на базі Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського до проведення ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наука. Студентство. Сучасність. Практико-орієнтований підхід до розвитку педагогічної та соціальної освіти в міждисциплінарному дискурсі»;
  • 31 травня 2022 року на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини до проведення V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти».

В заходах взяли участь викладачі, здобувачі ступеня PhD та здобувачі ступеня вищої освіти «магістр» кафедри теорії і методики виховання РДГУ.

Дякуємо організаторам за високий рівень підготовки й долучення до проведення таких актуальних за нинішніх умов заходів!

Back to top