Наукова бібліотека

Рівненського державного гуманітарного університету

репрезентує 2-ге видання навчального посібника

«Інформаційна культура:

теоретичні засади та досвід».

 Автори посібника:

Грипич С.Н. - доцент, директор наукової бібліотеки РДГУ;

Буравкова Л.М. - головний бібліотекар наукової бібліотеки РДГУ.   

 Грипич С.Н.

   Інформаційна культура: теоретичні засади та досвід : навч. посіб. / С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова ; за заг. ред. С. Н. Грипич. –  2-ге вид., допов. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2018. – 344 с.

      

  Навчальний посібник, перше видання якого було схвально сприйняте студентами та науковцями, у новому варіанті охоплює широкий спектр проблем з теоретичних засад інформаційної культури та практичного досвіду її формування в бібліотеках закладів вищої освіти.

 Посібник буде корисним різним категоріям користувачів. Для студентів у посібнику подаються відомості про карткові та електронні інформаційно-пошукові системи, алгоритми пошуку та аналітичне опрацювання джерел інформації. Магістрантам, аспірантам, молодим науковцям корисними будуть питання, пов’язані з організацією та методикою науково-дослідницької діяльності та рекомендаціями щодо оформлення її результатів. Посібник містить матеріали про нові вимоги до оформлення дисертацій, списків використаних джерел у наукових роботах за міжнародними стилями.

 Текстовий матеріал супроводжується схемами, таблицями та додатками. Для правильного розуміння використаних термінів укладено термінологічний словник. Надаються корисні Інтернет-посилання на допомогу науково-дослідницькій діяльності та ін.  

 

 

                                                                                                                 1-ше видання                                                                 2-ге видання

                               

Back to top