Співзасновниками конференції виступили Вища школа менеджменту (Варшава, Польща), Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка (Мінськ, Білорусь), Бєльський державний університет імені Алеко Руссо (Бєльці, Молдова), Науковий Університет Баеш Боя (Клуй Напока, Румунія), університет Обуди (Будапешт, Угорщина).

Зі вступним словом виступила завідувач кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені професора Т.І. Поніманської Рівненського державного гуманітарного університету кандидат педагогічних наук, доцент І.М.Дичківська.
З вітальним словом до учасників зібрання звернувся декан педагогічного факультету, кандидат педагогічних наук, професор В.В. Сілков. Вихованці закладу дошкільної освіти «Дивосвіт» присвятили присутнім виступ-привітання.
На пленарному засіданні було виголошено доповіді провідними вченими України: К.Й. Щербаковою, А.В. Біленькою, Л.П. Загородньою, І.Г. Улюкаєвою, А.І. Рего, в яких висвітлено багатоаспектні проблеми сучасного стану дошкільної та спеціальної освіти. Серед них – питанняупровадження інтегрованих курсів у систему вищої освіти, ролі компетентністного і творчого потенціалу в розробці методик дошкільної освіти тощо.
У другій половині дня відбулося засідання Круглого столу на тему «Професор Т.І. Поніманська – вчений-педагог, учитель, людина», де прозвучали спогади колег, друзів, учнів про багатогранну постать Тамари Іллівни Поніманської. В обговоренні взяли участь гості конференції – провідні вчені України, науковці університету, випускники педагогічного факультету.
У програмі засідання прозвучали улюблені мелодії та пісні Т.І. Поніманської у виконанні викладачів і студентів Інституту мистецтв РДГУ (організація музичного супроводу – директор Інституту мистецтв РДГУ, доктор педагогічних наук, професор Свердлюк Я.В.; Народний артист України, професор Мельничук С.Ф.). Так, прозвучали пісні у виконанні Народної артистки України, професора Наталії-Марії Фарини, артистки Рівненської філармонії Анастасії Янцур.

Back to top