Цього тижня розпочали роботу екзаменаційні комісії з атестації здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем  «Бакалавр». Для випускників 2018 року – це важливий і відповідальний період, оскільки атестація є підсумковою перевіркою якості знань, визначення ступеня професійної підготовки випускників, їх вміння застосовувати одержані знання у своїй практичній діяльності.

До складання комплексного екзамену та захисту кваліфікаційних робіт допущено осіб, які в повному обсязі виконали навчальні плани підготовки за відповідними спеціальностями.

Тож побажаємо успіху нашим випускникам!

На фото - робота екзаменаційної комісії педагогічного факультету з атестації здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Дошкільна освіта». Комісію очолив перший проректор РДГУ, доктор психологічних наук, професор Павелків Роман Володимирович.

 

Back to top