27 червня 2018 р. у Рівненському державному гуманітарному університеті проведено засідання спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01, на якому відбулися публічні захисти дисертацій.

1) на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Ненько Ю. П. «Теоретико-методологічні засади професійно орієнтованої комунікативної підготовки майбутніх офіцерів служби цивільного захисту» за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Науковий консультант: д. пед. н., проф. Хомич Л. О. (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України). Офіційні опоненти: д. пед. н., проф. Діденко О. В. (Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького), д. пед. н., проф. Пелех Л. Р. (Рівненський державний гуманітарний університет), д. пед. н., проф. Москаленко О. І. (Льотна академія Національного авіаційного університету).

2) на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Ємчик О. Г. «Розвиток творчого потенціалу магістрів дошкільної освіти у процесі професійної підготовки» за спеціальність00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Науковий керівник: д. пед. н., доц. Семенов О. С. (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки). Офіційні опоненти: д. пед. н., проф. Зданевич Л. В. (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія), к. пед. н., доц. Шапаренко Х. А. (Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради).

За цей навчальний рік відбулося 15 публічних захистів дисертацій (3 – на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук та 12 – на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук).

Вітаємо членів спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 з успішним закінченням навчального року.

Запрошуємо до співпраці аспірантів і докторантів.

 

Back to top