Інформація про прийняття до розгляду дисертації

Омельченко Тетяни Валентинівни

Спеціалізованою вченою радою ДФ 47.053.004 Рівненського державного гуманітарного університету 29 вересня 2020 року прийнято до розгляду дисертацію Омельченко Тетяни Валентинівни  на тему «Психологічні чинники особистісного саморозвитку майбутніх практичних психологів» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія.

Захист відбудеться 17 листопада 2020 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 47.053.004 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне,  вул. Пластова 31, корпус 5,  аудиторія № 412.

Back to top