Історія кафедри вищої математики бере свій початок з утворення в 1955 році окремої кафедри математики. Першим завідувачем був єдиний на кафедрі доцент, кандидат педагогічних наук Комаха Антон Никифорович. Він багато зробив для розвитку математичної освіти на Рівненщині, оскільки 28 років свого життя присвятив викладацькій діяльності на фізико-математичному факультеті Рівненського державного педагогічного інституту.

Першим кандидатом фізико-математичних наук, доцентом, був запрошений у 1959 році Кужій Андрій Іванович, який пізніше обіймав посаду завідувача кафедри.

У зв’язку з утворенням нових факультетів, збільшенням набору студентів та обсягу роботи, кафедру математики у 1976 році було розділено на дві: кафедру математичного аналізу (зав. кафедрою Михальчук В.Г.), яка здійснювала теоретичну і практичну підготовку студентів з фундаментальних дисциплін, та кафедру математики з методикою викладання (зав. кафедри доц. Лизогуб Т.А.), яка забезпечувала методичну підготовку студентів та проведення педагогічної практики.

У 1987 році обидві кафедри були знову об’єднані в одну – кафедру математики та методики її викладання (зав. кафедри Сілков Валерій Васильович), а в 1990 році знову розділена на дві: кафедру вищої математики (зав. кафедри Михальчук В.Г., а потім Столярчук В.С.) та кафедру математики з методикою викладання, яку очолював Раухман А.С., а потім Сілков В.В.

З вересня 1998 року завідувачем кафедри вищої математики був Петрівський Б.П., а з вересня 2012 року і до цього часу кафедру очолює Петрівський Ярослав Борисович – кандидат фізико-математичних наук, доктор технічних наук, професор.

На кафедрі вищої математики працює 6 викладачів, з них 1 доктор наук, 4  кандидати наук та  1 старший викладач.

Кафедра вищої математики займається підготовкою математиків – майбутніх викладачів та вчителів, які окрім основного фаху здобувають додаткову спеціальність  інформатика.

Back to top