Інститут мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету співпрацює з:

 • Академія ім. Яна Длугоша м. Ченстохова (Польща);
 • Жешувський Університет м. Жешув (Польща).
 • Інститутом мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Рильського АН України;
 • Національним педагогічним університетом ім. М. Драгоманова;
 • Київською національною музичною академією ім. П. Чайковського;
 • Львівською національною музичною академією ім. М. Лисенка;
 • Прикарпатським національним університетом ім. В. Стефаника;
 • Тернопільським національним педагогічним університетом ім. В. Гнатюка;
 • Чернівецьким національним університетом ім. Ю. Федьковича;
 • Східноєвропейським національним університетом ім. Лесі Українки;
 • Мукачівським державним  університетом.

Back to top