Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність

Назва освітньої програми

Рік впровадження

Укр PDF

Eng PDF

013 Початкова освіта

Початкова освіта

2017

014 Середня освіта (Фізична культура)

Середня освіта (Фізична культура)

2017

 

014 Середня освіта (Історія)

Середня освіта (Історія)

2017

 

014 Середня освіта (Англійська мова і література)

Середня освіта (Англійська мова і література)

2017

 

014 Середня освіта (Німецька мова і література)

Середня освіта (Німецька мова і література)

2017

014 Середня освіта (Французька мова і література)

Середня освіта (Французька мова і література)

2017

014 Середня освіта (Математика)

Середня освіта (Математика)

2017

 

014 Середня освіта (Інформатика)

Середня освіта (Інформатика)

2017

014 Середня освіта (Фізика)

Середня освіта (Фізика)

2017

 

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

2017

 

014 Середня освіта (Українська мова і література)

Середня освіта (Українська мова і література)

2017

   

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Середня освіта (Музичне мистецтво)

2017

 

014 Середня освіта (Біологія)

014 Середня освіта (Біологія)

2017

 

024 Хореографія

Хореографія

2017

 

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

Музеєзнавство, пам’яткознавство

2017

 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія

2017

 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Документознавство та інформаційна діяльність

2017

 

032 Історія та археологія

Історія та археологія

2017

 

034 Культурологія

Культурологія

2017

 

035 Філологія

Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно)

2017

035 Філологія

Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

2017

035 Філологія

Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно)

2017

035 Філологія

Українська мова та література

2017

 

051 Економіка

Економічна кібернетика

2017

 

053 Психологія

Психологія

2017

 

073 Менеджмент

Менеджмент

2017

 

091 Біологія

Біологія

2017

 

101 Екологія

Екологія

2017

 

101 Екологія

Радіоекологія

2017

 

104 Фізика та астрономія

Фізика та астрономія

2017

 

113 Прикладна математика

Прикладна математика

2017

122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

2017

 

 

Back to top