для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2,3,4 курсів) на 2020-2021 н.р.

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма, силабус

в PDF

         1.         

Педагогічна етика вчителя початкової школи

К.пед.н., доцент Третяк Оксана Миколаївна

3

6

         2.         

Педагогіка партнерства

К.пед.н., доцент Третяк Оксана Миколаївна

3

6

         3.         

Толерантність в інклюзивному просторі

К.пед.н., доцент Третяк Оксана Миколаївна

4

7

         4.         

Педагогічна логіка

К.пед.н., доцент Боровець Олена Віталіївна

4

7

         5.         

Основи спеціальної педагогіки

К.пед.н., доцент Міщеня Оксана Миколаївна

4

7

         6.         

Корекційна педагогіка

К.пед.н., доцент Міщеня Оксана Миколаївна

4

7

         7.         

Гувернерство

К.пед.н., доцент Міщеня Оксана Миколаївна

6-7

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр на 2020-2021 н.р.

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма, силабус

в PDF

         1.         

Нетворкінг в освіті

К.пед.н., професор Колупаєва Тетяна Євстафіївна

2

3

         2.         

Навчальний тренінг в освітньому процесі вищої школи

К.пед.н., доцент Третяк Оксана Миколаївна

2

5

         3.         

Тенденції розвитку вищої освіти в історичній ретроспективі

К.пед.н., доцент Бричок Світлана Борисівна

2

4

         4.         

Педагогічна етика викладача вищої школи

К.пед.н., доцент Третяк Оксана Миколаївна

2

5


для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2,3,4 курсів) на 2019-2020 н.р.

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма,
силабус в PDF 

1.

Педагогіка початкової освіти

К.пед.н., доцент Боровець Олена Віталіївна

3

3

2.

Дидактика початкової школи

К.пед.н., доцент Третяк Оксана Миколаївна

2

3

3.

Дидактичний процес у початковій школі

К.пед.н., доцент Боровець Олена Віталіївна

4

3

4. 

Нова українська школа

К.пед.н., доцент Міщеня Оксана Миколаївна

8

3

5.

Гувернерство

К.пед.н., доцент Міщеня Оксана Миколаївна

6-7

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр на 2019-2020 н.р.

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма,
силабус в PDF 

1.

Теорія і практика сучасної початкової школи

К.пед.н., доцент Яковишина Тетяна В'ячеславівна,

к.пед.н., доцент Боровець Олена Віталіївна

1

3

2.

Порівняльна педагогіка

К.пед.н., професор Колупаєва Тетяна Євстафіївна

2

5

Back to top