для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Магістр" на 2019-2020 н.р.

За/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

Спеціальність 053 Психологія

1.

Арт-терапія

Доц. Ставицька О.Г.

3

6

2.

Сімейне консультування

Доц. Борейчук І.О.

3

6

3.

Психологія інтернетзалежності

Проф. Камінська О.В.

3

5

4.

Психосоматика

Доц. Хупавцева Н.О.

3

5

Back to top