для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавра (2,3,4 курсів) на 2019-2020 н.р.

№ за/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

1.

Всесвітня історія художньої культури з методикою викладання

Доц.Крижановська Т.І.

V-VIII

12

2.

Теорія мистецтв та основи музикознавства

Доц.Прокопович Т.Ю.

VIII

4

3.

Організація наукової діяльності

Доц.Радковська Л.М.

V

3

4.

Основи науково-дослідної роботи вчителя музичного мистецтва

Доц.Радковська Л.М.

V

3

5.

Музичне мистецтво української діаспори

Доц.Прокопович Т.Ю.

VIII

4

6.

Сучасна гармонія

Доц.Прокопович Т.Ю.

VIII

4

7.

 Історія мистецтв з методикою викладання»

Доц. Крижановська Т.І.

ІІІ - ІV

6

8.

Історія музики (зарубіжна музики)

Доц. Прокопович Т.Ю

ІІІ - VІ

6

9.

Історія музики (українська музика)

Доц. Крижановська Т.І.

VІІ

4

10.

Методика початкового навчання (музичне виховання)

Доц. Гумінська О.О.

ІV

3

11

 Теорія мистецтв та музикознавство

Доц. Прокопович Т.Ю.

ІV

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр на 2019-2020 н.р

№ за/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

1.

Історико-теоретичні основи художньої культури в системі шкільної освіти

Доц.Крижановська Т.І.

ІІ

3

2.

Мультимедійні технології музично-естетичного виховання

Доц.Гумінська О.О.

ІІ

3

3.

Традиції та новаторство у сучасному музичному мистецтві

Доц.Прокопович Т.Ю.

ІІІ

3

4.

Методологія аналізу сучасного мистецтва

Доц.Прокопович Т.Ю.

ІІ

3

Back to top