для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2,3,4 курсів) на 2019-2020 н.р.

спеціальність 014 «Середня освіта (Українська мова і література)»

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

         1.          

Основи мовної комунікації

Гаврилюк Н.В.

3

4

         2.          

Логічні основи редагування тексту

Ричагівська Ю.Є.

5

3

         3.          

Вступ до соціолінгвістики

Адах Н.А.

6

4

         4.          

Теорія і практика редагування

Адах Н.А.

7

4

         5.          

Експресивно-виражальні можливості граматичних форм

Шкарбан Т.М.

8

3

         6.          

Новітня лінгвістика

Ричагівська Ю.Є.

4

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2,3,4 курсів) на 2019-2020 н.р.

спеціальність 035 «Філологія» спеціалізація 035.01 – українська мова і література

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

         1.          

Актуальні питання соціолінгвістики

Адах Н.А.

6

4

         2.          

Теорія і практика редагування

Адах Н.А.

8

4

         3.          

Новітня лінгвістика

Ричагівська Ю.Є.

8

4

         4.          

Польська мова

Совтис Н.М.

3-4

4

         5.          

Польська мова

Совтис Н.М.

5-6

5

         6.          

Етнолінгвістика

Кузьмич О.О.

8

4

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр на 2019-2020 н.р.
спеціальність 014 «Середня освіта (Українська мова і література)»

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

         1.          

Комунікативна лінгвістика

Гаврилюк Н.В.

3

3

         2.          

Логічні засади редагування тексту

Ричагівська Ю.Є.

2

3

         3.          

Мова поетичного тексту

Ричагівська Ю.Є

3

3

         4.          

Теорія і практика сучасної лексикографії

Вокальчук Г.М.

3

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр (2,3,4 курсів) на 2019-2020 н.р.
спеціальність 035 «Філологія» спеціалізація 035.01 – українська мова і література

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма, силабус

в PDF

         1.          

Комунікативна лінгвістика

Гаврилюк Н.В.

3

3

         2.          

Теорія і практика сучасної лексикографії

Вокальчук Г.М.

3

3

         3.          

Мовотворчість українськиїх поетів ХІХ-ХХІ ст.

Вокальчук Г.М.

2

3

         4.          

Проблеми, напрями, перспективи сучасної лінгвоукраїністики

Гаврилюк Н.В.

3

3

         5.          

Польська мова

Совтис Н.М.

1

4

         6.          

Польська мова

Совтис Н.М.

2

5

Back to top