для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2 курс) на 2020-2021 н.р. спеціальність 075 «Маркетинг»

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма, силабус

в PDF

1.                   

Системи технологій

доц. Максимчук Н. С.

4

6

2.                   

Організація виробництва

доц. Максимчук Н. С.

4

6

3.                   

Статистика ринку товарів та послуг

доц. Хижнякова Н.О.

4

3

4.                   

Основи підприємництва та бізнес-культура

доц. Хижнякова Н. О.

4

3

5.                   

Товарознавство непродовольчих товарів

доц. Машта Н. О.

3

3

6.                   

Естетика товарів та дизайн

доц. Машта Н. О.

3

3

7.                   

Товарознавство продовольчих товарів

доц. Машта Н. О.

3

3

8.                   

Експертиза товарів та послуг

доц. Шимко О. В.

3

3

9.                   

Електронна комерція

в. Марценюк В. В.

3

3

10.               

Цифровий маркетинг

в. Марценюк В. В.

3

3

11.               

Страхування 

доц. Поляк К. Ю.

3

3

12.               

Основи біржової діяльності

доц. Поляк К. Ю.

3

3

13.               

Вступ до системного аналізу

проф. Дейнега О. В.

3

3

14.               

Економетричні моделі економіки

доц. Микитин Т.М.

3

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр на 2020-2021 н.р. спеціальність 075 «Маркетинг»

За\п

Назва дисципліни

 

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма, силабус

в PDF

Цикл професійної підготовки. Дисципліни за вибором.

1.                   

Комерційна діяльність посередницьких підприємств

доц. Машта Н.О.

2

3

2.                   

Євромаркетинг та єврологістика

в. Марценюк В.В.

2

3

3.                   

Психологія поведінки споживача

проф. Дейнега І. О.

2

3

4.                   

Економічна психологія

проф. Дейнега І. О.

2

3

5.                   

Екологічний маркетинг

проф. Бобровський А.Л.

2

3

6.                   

Екологічний менеджмент

проф. Бобровський А.Л.

2

3

7.                   

Глобальна економіка

доц. Пелех О.Б.

2

3

8.                   

Маркетингові дослідження регіональних ринків

проф. Дейнега О. В.

2

3

Back to top