для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (1,2,3,4 курсів) на 2019-2020 н.р.

зі спеціальності Історія та археологія

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма,
силабус 
в PDF

         1.         

Вступ до археології

Прищепа Б.А.

1

3

         2.         

Палеоліт. Проблеми становлення людини

Прищепа Б.А.

1

3

         3.         

Ранні землероби Європи. Неолітична революція

Візітів Ю.М.

2

3

         4.         

Археологія козацької доби

Візітів Ю.М.

5

3

         5.         

Методика археологічних досліджень

Прищепа Б.А.

6

3,5

         6.         

Законодавство у сфері охорони культурної спадщини

Гуменюк О.В.

7

3

         7.         

Етнічна консолідація українського народу ХV-ХVІІ ст.

Гуменюк О.В.

1

3

         8.         

Детермінанти релігійного світогляду українського народу

Пальчевський Р.С.

6

3

         9.         

Історичний аспект туристичних ресурсів України

Візітів Ю.М.

6

3

      10.       

Експериментальна археологія

Візітів Ю.М.

8

3

      11.       

Етнічні процеси на території України в Ранньому Середньовіччі

Прищепа Б.А.

8

3

зі спеціальності Середня освіта. Історія

         1.         

Українська політична еміграція в Польщі

Давидюк Р.П.

7

3,5

         2.         

Зовнішня політика незалежної України

Гуменюк О.В.

7

3,5

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр (курсів) на 2019-2020 н.р.

зі спеціальності Історія та археологія

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма,
силабус 
в PDF

1.        

Ідеологія та щоденне життя в СРСР

Гуменюк О.В.

9

6

2.        

Основи зооархеології України

Візітів Ю.М.

9

3

3.        

Історична демографія України

Прищепа О.П.

2

3

зі спеціальності Середня освіта. Історія

4.      

Історія етнічних меншин України

Візітів Ю.М.

9

6

5.      

Історична урбаністика

Прищепа О.П.

9

6

6.      

Військова історія України

Візітів Ю.М.

11

3

Back to top