для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Магістр" на 2020-2021 н.р.

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус pdf

Спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

 

Концепція сталого розвитку

Сяська І. О.

2

3

 

 

Генетичний аналіз

Трохимчук І. М.

2

3

 

 

Молекулярна генетика

Трохимчук І. М., Гусаковська Т. М.

2

3

 

 

Регуляторні системи організму людини

Марциновський В. П.

3

3

 

 

Основи етології

Шевців М. В.

3

3

 

 

Клітинна біотехнологія

Трохимчук І. М.

3

3

 

 

Біобезпека і біоетика

Куцоконь Л. П.

3

3

 

 

Фізіологія вищої нервової діяльності

Марциновський В. П., Сяська І. О.

3

3

 

 

Порівняльна фізіологія

Загроруйко Г. Є.

3

3

 

Back to top