12 грудня 2019 року викладачами кафедри методики викладання іноземних мов РДГУ (проф. Безкоровайна О.В. - завідувач кафедри, доц. Гронь Л.В., доц. Третьякова К.В., доц. Кваснецька Н.В., ст. в. Василькевич С.С.) було проведено підсумкові конференції за результатами проходження педагогічної практики студентів II, IV курсів факультету іноземної філології. Практика має наскрізний характер і відбувається паралельно із викладанням курсу інноваційної методики навчання англійської мови в рамках спільного проекту Міністерства освіти і науки України та Британської Ради в Україні "Шкільний вчитель нового покоління".

Практична складова Проекту (School Experience) передбачає відвідування студентами шкіл із метою проведення спостережень, аналізу, синтезу та виконання функцій асистента вчителя.

Студенти протягом чотирьох місяців мали можливість відвідувати заклади загальної середньої освіти м. Рівного, з якими заключені угоди про співпрацю: Рівненська гуманітарна гімназія, Рівненська гімназія "Гармонія", ЗОШ I-III ст. № 11, ЗОШ I-III ст. № 3, НВК № 12, НВК № 14 імені Павла Либака, СпШ № 15.

Першим етапом педагогічної практики була реалізація студентами-практикантами керованого спостереження (Guided observation) на уроках англійської мови, під час якого вони мали можливість спостерігати за різними аспектами навчальної діяльності, зокрема, за вибором ефективних прийомів досягнення поставлених цілей з урахуванням вікових особливостей учнів та ступеня навчання; врахуванням труднощів навчального матеріалу; рівнем підготовленості учнів; використанням реальних та спроектованих навчальних мовленнєвих ситуацій.

Під час перебування у школі в ролі помічника вчителя студенти займались плануванням, мікровикладанням та надавали посильну допомогу вчителям англійської мови. Щоб цей процес відбувався цілеспрямовано, студенти виконували спеціальні методичні завдання. Ретельний аналіз результатів виконання цих завдань засвідчив належний рівень володіння студентами декларативними знаннями з методики навчання англійської мови, що дозволило студентам не тільки проаналізувати різноманітність підходів до навчання та стилів викладання англійської мови; методів, прийомів та засобів навчання іноземних мов, а й спробувати використати їх на практиці.

Студентам також було запропоновано описати свої враження та оформити їх у feedback. Зібрані статистичні дані свідчать, що із запропонованих завдань модуля School Experience найбільший інтерес викликали завдання-спостереження за роботою вчителя та класу, складання характеристики учнів, опис методів роботи вчителя. Серед найбільш позитивних моментів варто відмітити раціональне оволодіння методичною термінологією на професійному рівні, формування вмінь оцінювання навчальних досягнень учнів та власного прогресу, забезпечення належного зворотного зв’язку з учнями. Цікавими є не лише зауваження стосовно професії вчителя, а й переосмислення його ролі та особистості в освітньому процесі.

Аналіз результатів педпрактики за інноваційною експериментальною програмою з методики навчання англійської мови переконує, що набутий студентами досвід сприятиме не тільки подальшому формуванню гностичних, конструктивно-планувальних та комунікативно-навчальних умінь на наступних етапах реалізації педагогічної практики, а й дасть можливість рефлексувати над власним навчанням під час занять з методики навчання англійської мови та у процесі підготовки до них.

Back to top