26 грудня у Рівненському державному гуманітарному університеті відбулася конференція трудового колективу спільно із засіданням Вченої ради. Основним питанням зібрання став звіт ректора РДГУ професора Постоловського Руслана Михайловича за 2019 рік щодо виконання умов контракту. У своїй доповіді ректор наголосив, що Рівненський державний гуманітарний університет – багатопрофільний класичний університет, основними завданнями якого є освітня, науково-дослідницька та інноваційна діяльність. Університет забезпечує потреби західного регіону України у фахівцях із вищою освітою. Від часу заснування у його стінах підготовлено десятки поколінь педагогів, учених, громадських діячів та  митців, які були й залишаються гордістю України.

Колектив університету – це 570 науково-педагогічних працівників, з яких 419 осіб мають науковий ступінь та вчене звання (60 – доктори наук/професори; 359 – кандидати наук/доценти), що становить 73% від загальної кількості науково-педагогічних працівників – здатний вирішувати завдання і виклики сучасності освітньої галузі.

Завданням РДГУ на найближчу перспективу залишається рівноправне входження до європейського освітнього та наукового простору.

Back to top