2 лютого 2021 року в РДГУ у режимі відеоконференції відбулася онлайн зустріч розробників ОНП підготовки здобувачів PhD зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки зі стейкхолдерами стосовно обговорення проєкту освітньо-наукової програми на 2021-2022 н. р.

Доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри теорії і методики виховання РДГУ Петренко О. Б., викладачі, які забезпечують викладання навчальних дисциплін (доц. Баліка Л.М., доц. Гринькова Н.М.) представили проєкт ОНП, звернули увагу стейкхолдерів на специфіку підготовки докторів філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

В обговоренні ОНП взяли участь: Коляда Н. М, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; Федяєва В. Л., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, психології освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова Херсонського державного університету; Осадча (Сидорчук)  Н. Л., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Національного університету водного господарства та природокористування; Шпичак І. П., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти РОІППО.

Бабак В. П., директор Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету; Горкуненко П. П., кандидат педагогічних наук, доцент, директор Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету; Савельєв М. Г., кандидат педагогічних наук, доцент, директор Вищого комунального навчального закладу «Володимир-волинського педагогічного коледжу ім. А. Ю. Кримського»; Михальська К. Г. заступник директора з навчальної роботи Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету звернули увагу на цілі й особливості ОНП, на її галузевий і регіональний контексти, окреслили вимоги до викладача педагогічного коледжу у контексті тенденцій розвитку спеціальності та ринку праці.

Гудовсек О. А. кандидат педагогічних наук, доцент, вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 та разових спеціалізованих рад Рівненського державного гуманітарного університету наголосила на необхідності підготовки здобувачів з урахуванням специфіки вимог до захистів дисертаційних досліджень.

Стейкхолдерами були запропоновані конкретні зміни до ОНП. Зокрема, прозвучали пропозиції стосовно корекції тижневого навантаження, доцільності перенесення термінів виробничої практики і розширення баз виробничої практики.

Участь в обговоренні взяли здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти: Катерина Коваль, Ірина Поліщук, Юлія Петрушко.

Щиро дякуємо за активну участь, включеність в процес, професійні зауваження і конструктивні пропозиції стейкхолдерам ОНП.

Back to top