22 червня 2021 р. у Рівненському державному гуманітарному університеті проведено засідання спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 з використання засобів відеозв’язку (ZOOM) в режимі реального часу, на якому відбувся публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Ковача Аттіли Іштвановича «Професійна орієнтація учнів у музейно-освітньому середовищі Закарпаття (20-ті р. ХХ – початок ХХІ століття)» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Науковий керівник:                 

Опачко Магдалина Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Офіційні опоненти:

Філіпчук Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України,  провідний науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти;

Міхно Олександр Петрович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник педагогічного музею України НАПН України, директор.

Back to top