19 листопада 2021 року напередодні Міжнародного дня дитини колективом кафедри теорії і методики виховання РДГУ було проведено

IV Міжнародну наукову конференцію «Турбота про розвиток і безпеку дитини – соціально-правові аспекти».

З вітальним словом до учасників конференції звернулися: Stanisław Leszek Stadniczeńko, професор, доктор габілітований Університету економіки та гуманітарних наук у Варшаві, президент конференції; Роман Павелків, перший проректор РДГУ, доктор психологічних наук, професор, академік Академії наук Вищої школи України, завідувач кафедри вікової та педагогічної психології; Юрій Пелех, доктор педагогічних наук, професор, доктор габілітований у галузі соціальних наук (дисципліна «Педагогіка») ЄС, проректор з науково-педагогічної роботи, європейської інтеграції та інновацій РДГУ; Наталія Побірченко, професор, доктор габілітований Державної вищої професійної школи «Вітелон» у Легниці; Оксана Зелена, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри правознавства, соціології та політології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

На пленарному засіданні доповіді з важливих виховних та соціально-правових аспектів дитинства виголосили: Stanisław Leszek Stadniczeńko, професор, доктор габілітований, Університет економіки та гуманітарних наук у Варшаві; Оксана Петренко, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри теорії і методики виховання, директор Регіонального комплексного Науково-методичного центру інноваційних технологій освітнього процесу РДГУ; Ірена Андрощук, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка; Олександр Міхно, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, директор Педагогічного музею України та ін.

Робота конференції проходила у формі засідання 9 секцій, з яких окрема – студентська. Усього у роботі було задіяно 117 осіб, з них 19 польських учених, 98 українських; 37 докторів наук.

Зацікавлення і дискусії викликали виступи українських і польських вчених, як-то: Jacek Sobczak, Marek Michalak, Світлана Щудло, Ірина Мірчук, Оксана Зелена, Pawło Pawłowski, Олена Гриб’юк, Katarzyna Sępowicz-Buczko, Wioletta Junik, Anna Pawlak, Олександра Проць й ін.

Здобувачі вищої освіти Stefania Kozłowska, Тетяна Носилевська, Дарина Хомич, Андрій Данч, Христина Марусаж, Nikola Jakubowska, Katarzyna Czuba, Marta Olszewska, Лідія Тиміш й ін. представили ґрунтовні й неординарні доповіді, обмінялися думками з проблеми конференції.

Учасники конференції окреслили напрями підготовки п’ятої конференції з проблеми турботи про розвиток і безпеку дитини.

Back to top