22 листопада на психолого-природничому факультеті відбулося засідання обласного методичного об’єднання  практичних психологів закладів фахової передвищої освіти Рівненської області на тему  "Інноваційні технології у роботі психолога з кризовими станами особистості".
В умовах невизначеності, різноманітності та складності сучасного життя, що поєднується із нестабільністю соціально-політичної та економічної ситуації, наявністю довготривалого військового конфлікту на сході нашої країни гостро постала потреба у соціально-психологічній підтримці, психологічному супроводі цілих соціальних груп, а також психологічній допомозі окремим людям (дітям, дорослим, родинам). 
Переживання кризових станів, які викликані як зовнішніми так і внутрішніми факторами погіршує  фізичне та психічне здоров'я людини, обмежує її соціальні зв'язки, знижує стан задоволеності життям призводить до появи узалежненої поведінки. 
Ці та інші питання пов’язані  із проблемою адитивної поведінки молоді стали темою спільного обговорення практичних психологів закладів фахової передвищої освіти Рівненської області та викладачів психолого-природничого факультету РДГУ.
У доповідях піднімалися питання щодо сучасного стану проблеми відхиленої поведінки, інтерес до якої значно  зріс.  Саме це  й обумовило необхідність більш ретельно дослідити причини, форми, динаміку відхиленої від норми поведінки та шукати ефективні способи її профілактики та корекції.

Back to top