1 лютого 2023 року кафедрою інформаційних технологій та моделювання РДГУ

з ініціативи гарантів ОПП доц. В.А. Сяського та доц. А.М. Сінчук 

проведено круглий стіл

«ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЇХ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ (ВОЄННИЙ СТАН, ДИСТАНЦІЙНЕ І ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ)»

З вітальним словом виступив Сяський Володимир Андрійович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій та моделювання факультету математики та інформатики Рівненського державного гуманітарного університету.

З доповідями також виступили:

Войтович Ігор Станіславович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики, голова Навчально-методичної ради Рівненського державного гуманітарного університету:

«Порядок експертизи освітніх програм у Рівненському державному гуманітарному університеті та роль роботодавців у ній».

Триус Юрій Васильович, доктор педагогічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу факультету інформаційних технологій і систем Черкаського державного технологічного факультету та Оксамитна Любов Павлівнакандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу факультету інформаційних технологій і систем Черкаського державного технологічного факультету:

«Деякі ключові компетентності з управління ІТ-стартапами та ІТ-проєктами майбутніх магістрів з комп’ютерних наук».

Данченко Олена Борисівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу факультету інформаційних технологій і систем Черкаського державного технологічного університету та Андрієнко Володимир Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу факультету інформаційних технологій і систем Черкаського державного технологічного університету: 

«Вплив гармонізації українського переліку галузей знань та спеціальностей із міжнародною стандартною класифікацією освіти на підготовку бакалаврів з комп’ютерних наук».

Голуб Сергій Васильович,доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем факультету інформаційних технологій і систем Черкаського державного технологічного університету та Салапатов Володимир Іванович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем факультету інформаційних технологій і систем Черкаського державного технологічного університету:

«Особливості підготовки освітньої програми спеціальностей ІТ-галузі до акредитації».

Сінчук Алеся Михайлівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та моделювання факультету математики та інформатики Рівненського державного гуманітарного університету:

«Сучасні аспекти опанування навчального матеріалу студентами спеціальностей ІТ-галузі в Рівненському державному гуманітарному університеті».

Білоус Ірина Володимирівна,кандидат технічних наук, доцент, завідувачка кафедри інформаційних технологій та програмної інженерії Національного університету «Чернігівська політехніка» та Дорош Марія Сергіївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних технологій та програмної інженерії Національного університету «Чернігівська політехніка»:

«Організація освітнього процесу за ОПП підготовки бакалаврів та магістрів спеціальностей 121 Інженерія програмного забезпечення в Чернігівській політехніці».

Ліщина Наталія Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення факультету комп’ютерних та інформаційних технологій Луцького національного технічного університету:

«Особливості підготовки фахівців з інженерії програмного забезпечення та комп'ютерних наук у Луцькому національному технічному університеті».

Жуковський Віктор Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук та прикладної математики Національного університету водного господарства та природокористування:

«Становлення та розвиток освітньої програми «Інтернет речей» в Національному університеті водного господарства та природокористування».

Шпортько Олександр Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем та обчислювальних методів факультету кібернетики Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. акад. Степана Дем’янчука;

Юскович-Жуковська Валентина Іванівна, кандидат технічних наук, доцент, декан факультету кібернетики Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. акад. Степана Дем’янчука;

Лотюк Юрій Георгійович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних систем та обчислювальних методів факультету кібернетики Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. акад. Степана Дем’янчука:

«Еволюція та особливості освітньої програми «Інженерія програмного забезпечення. Інтернет речей» МЕГУ ім. акад. Степана Дем’янчука».

Якимчук Ірина Олександрівна, завідувач відділення програмування Відокремленого структурного підрозділу «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»;

Кот Василь Васильович, кандидат технічних наук, викладач відділення програмування Відокремленого структурного підрозділу «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»:

«Підготовка фахових молодших бакалаврів у ВСП «РФК НУБІП України» в умовах воєнного стану».

Назарук Марія Володимирівна, кандидат технічних наук, Middle Quality Control Engineer IT-компанії SoftServe:

«Підготовка спеціалістів для української ІТ-індустрії».

Дашівський Антон Миколайович, приватний підприємець, робота по фрілансу:

«Особливості роботи по фрілансу. Робота індивідуальна і в команді».

Джус Микола Володимирович, директор Департаменту ТзОВ «СофтСерв»:

«Вплив проблем у ІТ-галузі, викликаних війною та рецесією, на економіку, науку, освіту та можливі шляхи їх вирішення».

Малаш Катерина Миколаївна, ментор Академії SoftServe:

«Зростання ролі неформальної освіти в умовах воєнного стану».

Чепчур Мар’яна, магістр з комп’ютерних наук, випускниця факультету математики та інформатики РДГУ 2022 року:

«Аналіз освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» підготовки магістрів відповідно до потреб ІТ-індустрії з позицій випускників».

Шеремет Олена Петрівна, здобувачка вищої освіти за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення 3 курсу факультету математики та інформатики РДГУ;

Герман Тарас Романович, здобувач вищої освіти за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення 2 курсу факультету математики та інформатики РДГУ:

«Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення очима здобувачів освіти».

 

 

 

Back to top