19.03.18 – 26.03.18 факультет іноземної філології Рівненського державного гуманітарного університету відвідав лектор Німецької служби академічних обмінів (DAAD) André Böhm Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки м. Луцьк.

За ініціативи кафедри практики німецької та французької мов, зокрема завідувача кафедри доц. Середюк Л.А. та декана факультету іноземної філології проф. Ніколайчук Г.І. стали можливими запрошення та приїзд лектора André Böhm у Рівненський державний гуманітарний університет.

Під час цього візиту студенти були проінформовані про умови надання фінансової допомоги, про процедуру та терміни подачі заявки на стипендії, про літні німецькомовні, країнознавчі курси, про навчання в одному з вузів Німеччини, зокрема продовження академічної освіти на післядипломній програмі, а також про проведення мовного online-тестування OnDaF, де можна визначити відповідність свого рівня володіння німецькою мовою Загальноєвропейським Рекомендаціям з мовної освіти. André Böhm показав  цікавий фільм про студентське життя в Німеччині, розповів детально про усі витрати на навчання, пошуки та забезпечення житла.

Також André Böhm провів навчально-практичні та лінгвокраєзнавчі семінари, на яких студенти дізналися про становище емігрантів в Німеччині та політичне становище країни,  про стосунки, відносини в сім’ї, функціонування навчальних закладів, студентське життя. Студенти здобули лінгвокраїнознавчі знання, і, що варто зазначити, мали змогу безпосередньо поспілкуватися з носієм німецької мови та розвинути свої мовленнєві вміння і навички.

Back to top