6 грудня 2018 р. у Рівненському державному гуманітарному університеті проведено засідання спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01, на якому відбулися публічні захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

  • ШВЕЦЬ О. В. «Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до використання поетичних творів у процесі художньо-мовленнєвої діяльності» за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Науковий керівник: д. пед. н., проф. Бенера В. Є. (Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка).

Офіційні опоненти:

БОГУШ А. М. д. пед. н., проф., дійсний член НАПН України (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського»),

ШАДЮК (ПАДАЛКА) О. І. к. пед. н. (Рівненський державний гуманітарний університет);

  • ПУКАС І. А. «Професійно-педагогічний саморозвиток учителя у процесі співпраці школи з закладами педагогічної освіти» за спеціальність00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Науковий керівник: к. пед. н., доц. Франчук Т. Й. (Камʼянець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка).

Офіційні опоненти:

ПОТАПЧУК Т. В. д. пед. н., проф. (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»),

ІЛЬЧУК В. В. к. пед. н., доц. (Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського).

Back to top