Посада: доцент кафедри філософії

Науковий ступінь: кандидат філософських наук 

Контакти

Адреса м. Рівне, вул. Я. Стецько, 42

Телефон:  0961815171

e-mailteetet1@ukr.net

Коло наукових інтересів

Історія філософії. Англійська класична філософія.

Викладацька робота

Дисципліни: «Філософія», «Філософія науки», «Філософія освіти», «Цінності європейської цивілізації», «Філософія політики», «Філософія та методологія науки».

Автор близько 20 наукових та науково-методичних праць.

Наукова діяльність

Основні публікації:

 1. Грицишина М.В. Складники гносеологічної концепції Ф. Бекона: учення про ідолів розуму, шляхи пізнання та класифікація людських пізнань / М.В. Грицишина // Культурологічний альманах. Київ: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2022. № 3. - С. 118-124. DOI https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.3.16
 2. Грицишина М.В. Роль філософії політики у дослідженні політичних проблем. - Освітній процес в умовах воєнного стану в Україні: матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 3 травня – 13 червня 2022 року. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика». – С. 115-117.
 3. Грицишина М.В. Проблема враження як визначальна складова теорії пізнання Д. Юма / М.В. Грицишина // Молодий вчений. - 2017. - № 2 (42). - С. 60-64.
 4. Грицишина М.В. Сенсуалізм Дж. Берклі в контексті сучасної філософії і науки / М.В. Грицишина // Актуальні проблеми філософії та соціології. Науково-практичний журнал. – Одеса, 2016. – випуск 13.- С. 24-27.
 5. Грицишина М.В. Дж. Локк: неправильні судження щодо наслідків дій. – Актуальні питання суспільних наук: наукові дискусії: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 19-20 серпня 2016 року). – Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2016. - С.57-58.
 6. Грицишина М.В. Індуктивний метод застосування до вивчення історії і пізнання форм в філософії Ф. Бекона. – Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам ХVI международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в ХХI веке» 2 часть, г. Харьков: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – Х.: научно-информационный центр «Знание», 2016. – С. 5-9.
 7. Грицишина М.В. Д. Юм: інтерпретація справедливості та несправедливості. – Актуальні наукові дослідження різноманітних соціальних процесів сучасного суспільства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 11-12 вересня 2015 року).- Одеса: ГО «Причорноморський цент досліджень суспільства», 2015. - С. 56-58.
 8. Грицишина Мария. Гносеологический смысл учения о структуре человеческого опыта Дж. Локка / М.В. Грицишина // Научный журнал «Власть и общество (История, Теория, Практика)». Грузия, Тбилиси, 2015.- выпуск 4(36). – С. 15-31.
 9. Грицишина М.В. «Досвід» як структура і як базове поняття в розумінні людини Дж. Локком. - Матеріали IV всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми гуманістики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії» (11 грудня 2014 р.). – Рівне, 2014. - С. 97-98.
 10. Грицишина М.В. Досвід сенсуалізму Дж. Локка і безпосередність враження Д. Юма. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук. - К., 2013. - 20 с.
 11. Грицишина М.В. Гносеологічні погляди Дж. Локка в філософії Нового часу / М.В. Грицишина // Гілея. Науковий вісник. – К., 2013. – випуск 72. – С. 617-622.
 12. Грицишина М.В. Ідеї моральних відносин в філософії Дж. Локка / М.В. Грицишина // Гілея. Науковий вісник. – К., 2013. – випуск 77. – С. 597-602.
 13. Грицишина М.В. Досягнення досвіду в філософії Д. Юма: «Досвід як фікція». – Дні науки Філософського факультету – 2013: Міжнародна наукова конференція (16-17 квітня 2013 р): Матеріали доповідей та виступів. – К.: ВПЦ «Київський Університет», 2013. – Ч. І. – С. 94-95.
 14. Грицишина М.В. Класична новочасна філософія: нове розуміння людини в британському емпіризмі / М.В. Грицишина //  Гуманітарні студії. Збірник наукових праць КУ. Серія: Філософія. Політологія. Вип. 13. – К.: ВПЦ «Київський Університет», 2012. – С. 16-24.
 15. Грицишина М.В. Досвід структуралізму Дж. Локка і безпосередність враження Д. Юма / М.В. Грицишина // Гуманітарні студії. Збірник наукових праць КУ. Серія: Філософія. Політологія. Вип. 12. – К.: ВПЦ «Київський Університет», 2012. – С. 128-135.

Back to top