Кафедра теорії і практики фізичної культури і спорту була реорганізована 1 вересня 2019 року на базі кафедри теорії і методики фізичного виховання, яка була створена 25 жовтня 1999 року. Очолив і до нині керує кафедрою кандидат педагогічних наук, професор Кіндрат Вадим Кирилович.


Кіндрат Вадим Кирилович – завідувач кафедрою теорії і практики фізичної культури і спорту

Володіючи необхідними знаннями, уміннями та навичками з проблеми фізичного виховання різних груп населення, у ході свого становлення і розвитку, кафедра пройшла шлях від викладання теорії і методики  фізичного виховання для студентів  спеціальностей «Початкове навчання» та «Дошкільне виховання» на педагогічному факультеті, від підготовки спеціалістів з фізичного виховання в початкових класах та інструкторів з фізичної культури у дошкільних закладах до різнобічної роботи з формування сучасного спеціаліста з фізичного виховання.

На даний час кафедра є випусковою для спеціальностей 014 Середня освіта «Фізична культура» за кваліфікацією «вчитель фізичної культури», 017 «Фізична культура і спорт» за кваліфікацією «тренер з обраного виду спорту», забезпечує викладання профільних дисциплін на спеціальностях 227 «Фізична терапія, ерготерапія» та 01 «Початкова освіта».


На фото колектив кафедри теорії і практики фізичної культури і спорту.
Зліва на право. Верхній ряд: Савлюк С.П., Мамчур С.Л., Чалій Л.В., Давидюк І.В., Василюк В.М., Трикіша Н.В., Кіндрат В.К., Власюк Г.І., Козаченко Т.В., Ярмощук О.О., Панчук І.В., Кіндрат Н.П., Бех О.Б., Панчук А.П. Нижній ряд: Поляк П.А., Семенович С.В., Хомченко М.М., Тройнін І.О., Ковальський В.В., Оксенюк І.В., Дутчак В.В., Кашуба А.А.

Фахову підготовку здійснює професорсько-викладацький склад і учбово-допоміжний персонал кафедри теорії і практики фізичної культури і спорту: завідувач кафедри –  к.п.н, проф. Кіндрат В.К., доктор наук з фіз. вих., проф. Савлюк С.П., доктор пед. наук, проф. Мушкета Р., к.п.н, проф. Василюк В.М., к.ф.н, проф. Шелюк В.О., майстер спорту з туризму, к.п.н, доц. Чалій Л.В., к.п.н, доц. Власюк Г.І., к.н.з фіз. вих, доц. Ярмощук О.О., к.п.н, доц. Панчук А.П., к.п.н, доц. Ковальський В.В., к.н.з фіз. вих, доц. Герасимчук А.Ю.,  к.ю.н, доц. Кіндрат П.В., майстер спорту міжнародного класу з фрістайлу, ст. викл. Бутенко (Козаченко) Т.В., майстер спорту зі спортивної гімнастики, ст. викл. Мамчур С.Л., майстер спорту з легкої атл., ст. викл. Дутчак В.В.,  засновник ГО «СОМ-ЦЕНТР», ст. викл. Семенович С.В., ст. викл. Кашуба А.А., КМС з туризму, ст. викл. Давидюк І.В., старший викладач, дипломований фітнес-інструктор Панчук І.В., майстер спорту з плавання, викл. Миронюк В.І., старші лаборанти Трикіша Н.В., Бех О.Б., Седлова Л.О., Стецюк К.В.

Окрім того, до проведення теоретичних та семінарських занять з фізичної культури активно залучаються провідні спеціалісти та науковці галузі фізичної культури  і спорту: заслужені майстри спорту міжнародного класу, майстри спорту, тренери ДЮСШ, досвідчені педагоги-методисти загальноосвітніх шкіл Рівненщини: доктор наук з фізичного виховання, професор Цьось А.В., доктор педагогічних наук, професор Бєлікова Н.О., доктор педагогічних наук, професор Литвиненко С.А., Заслужений працівник фізичної культури і спорту, директор КЗ «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради, голова відділення Національного Олімпійського комітету в Рівненській області, майстер спорту Петренчук М.В., Заслужений працівник фізичної культури і спорту, Заслужений тренер України, суддя міжнародної категорії, директор ДЮСШ №5, майстер спорту Марчишин Ю.Т. та ін.

Усі викладачі кафедри теорії і практики фізичної культури і спорту вільно володіють українською мовою, теорією і методикою фізичного виховання, теорією і методикою викладання фахових дисциплін, оздоровчого і спортивного тренування, володіють комп’ютерною технологією розробки індивідуальних фізкультурно-оздоровчих програм з метою реалізації особистісного підходу та індивідуалізації процесу фізичного вдосконалення студента з обраного виду спорту.

Усі викладачі кафедри теорії і практики фізичної культури і спорту мають фахову освіту, володіють прийомами співробітництва, методами активної фізкультурної освіти і виховання, їм притаманне покликання педагога, організатора і наставника студентської молоді.

Провідні напрямки роботи кафедри – навчальний, науково-дослідний, виховний, фізкультурно-оздоровчий та спортивно-масовий, туристський. Стратегічний напрямок – формування у студентів фахових компетентностей фізичного розвитку та оздоровлення дітей при проведенні навчально-виховного процесу у закладах загальної середньої освіти.

 У ході становлення національної вищої школи викладачі кафедри удосконалюють свою лекційну діяльність, у першу чергу з підвищення актуальності проблеми і наукової значимості лекцій, наближують практичні заняття до конкретних запитів Нової української школи і науково-практичних закладів, поліпшують якість проведення педагогічної практики в закладах загальної середньої освіти та дитячо-юнацьких спортивних школах.

 Викладачі кафедри і студенти спеціальності 014 Середня освіта «Фізична культура», 017 «Фізична культура і спорт» тісно співпрацюють з Комітетом фізичної культури  і спорту міністерства освіти і науки України в Рівненській області, із обласним управлінням фізичної культури і спорту, управлінням освіти і науки міста і Рівненської облдержадміністрації, надають методичну допомогу вчителям фізичної культури Рівненщини, результативно співпрацюють з обласним центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», обласною станцією туристів  щодо організації і проведенню спортивних змагань серед різних верств населення області.

За ініціативою кафедри у 2004 році спільно з лабораторією фізичного виховання Інституту проблем виховання АПН України та методичним кабінетом фізичного виховання Обласного інституту післядипломної педагогічної освіти створена на громадських засадах науково-практична лабораторія фізичного виховання та спорту (керівник проф. Кіндрат В.К.). За результатами діяльності цієї лабораторії щорічно проводиться регіональна науково-практична конференція  «Оптимізація змісту фізкультурної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів на сучасному етапі: досвід і перспективи», щорічно випускаються наукові збірники статей «Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти». Окрім цього, кафедра щорічно випускає збірник наукових статей викладачів, здобувачів, магістрантів та студентів «Проблеми фізичного виховання у контексті освітньої педагогіки ВНЗ».


Зимовий збір студентів на базі ТК «Буковель»

Викладачі кафедри та студенти активно займаються науковою і навчально-методичною діяльністю, систематично висвітлюють свої наукові та методичні доробки публікаціями у фахових журналах та часописах, у виступах на різнорівневих наукових конференціях, у вигляді навчально-методичних посібників. Зокрема, кафедрою підготовлено і видрукувано понад три десятка навчальних та навчально-методичних посібники схвалених Міністерством освіти і науки України та Вченою радою РДГУ для використання у закладах загальної середньої освіти та вищій школі. Окрім того, студенти забезпечуються методичними рекомендаціями щодо виконання лабораторних, практичних робіт, курсових, дипломних робіт, самостійної роботи. Для цього забезпечення викладачі використовують ілюстрований матеріал, відеоматеріали, прикладні комп’ютерні програми.

Протягом багатьох років кафедрою впроваджуються методи використання змісту теоретичних предметів для формування наукового національно спрямованого світогляду майбутніх фахівців. У навчальному процесі конкретизовані і широко висвітлюються міжпредметні зв’язки з предметами медико-біологічного і гуманітарного циклів, розкривають їх методологічні питання.

Викладачі кафедри започаткували створення відео-комп’ютерного фонду, який передбачає створення відео матеріалів із історії олімпійських ігор, теорії та методики фізичного виховання, спортивних ігор, туризму, гімнастики, підвищення спортивної майстерності, підвищення професійної майстерності, спортивно-масової роботи, атлетичної та ритмічної гімнастики тощо.

Вилучення предмету «Фізичне виховання» з навчальних планів і переведення їх в русло факультативної мережі секційної роботи потребує не тільки широкопланового обладнання та інвентарю, але й побудови та облаштування як приміщень, так і спортивних майданчиків.

За ініціативою викладачів кафедри  та студентів спеціальностей 014 Середня освіта «Фізична культура», 017 «Фізична культура і спорт» госпрозрахунковим способом переобладнано приміщення для лижної бази, для лабораторії фізичного виховання і спорту, для гімнастичного залу, для залу боротьби; побудовані спортивні майданчики для вуличного баскетболу, для пляжного волейболу, для настільного тенісу, для міні-футболу, гімнастичний майданчик з нестандартним спортивним обладнанням. 

Кафедра постійно застосовує різнобічні форми виховної роботи зі студентами: виступи з лекціями, проведення спортивних змагань, пропаганда здорового способу життя, проведення вечорів відпочинку, організація спортивно-розважальних конкурсів та свят: «А, нумо, хлопці», «А, нумо, дівчата», «Козацькі забави», «Лава на лаву», «Туристичний гандикап», флешмоби «Ранкова зарядка». «Do like Olympians», «День ходьби». «Олімпійський День бігу», спортивно-художнього свята «Свята Покрова», спортивно-патріотичних заходів: «Зірковий зліт», «Стежками героїв УПА», «Пам’яті голодомору», категорійні літні і зимові туристичні походи та туристичні походи вихідного дня по Рівненщині, Карпатах, тематичні спортивні вечори, диспути, фізкультурні вікторини, зустрічі зі спортсменами-ветеранами, зустрічі зі студентами РДГУ – учасниками та призерами чемпіонатів України, Європи, Світу та Олімпійських ігор. Організацією спортивно-масової роботи на кафедрі займаються члени громадської організації спортивно-масового спрямування обласного підпорядкування «СОМ-ЦЕНТР» (Спортивно-Оздоровчий Методичний Центр), яка створена викладачами кафедри теорії і методики фізичного виховання в 2004 році.

Найкращим показником діяльності кафедри теорії і практики фізичної культури і спорту є результати її вихованців. Студенти спеціальності 014 Середня освіта «Фізична культура», 017 «Фізична культура і спорт» складають основу збірних команд РДГУ з різних видів спорту і постійно відстоюють не тільки спортивну честь університету на першості міста, області, України, але й честь української держави на міжнародних змаганнях, чемпіонатах Європи, Світу та Олімпійських ігор, де неодноразово ставали переможцями та призерами. Зокрема, варто відмітити:

 • Заслуженого майстра спорту з плавання, чемпіона світу та Європи, учасника Олімпійських ігор, багаторазового рекордсмена України – Романчука Михайла;
 • майстра спорту міжнародного класу з фрістайлу, бронзового призера III зимових юнацьких Олімпійських ігор, багаторазового чемпіона України – Коваленко Ореста;
 • майстра спорту міжнародного класу з пауерліфтингу, чемпіонку та рекордсменку світу з пауерліфтингу та жиму лежачи серед спортсменів з вадами зору, багаторазову чемпіонку України – Каплун Ольгу;
 • майстра спорту міжнародного класу з баскетболу 3х3, гравця національної збірної команди України, бронзового призера Чемпіонату світу з баскетболу 3х3, багаторазового призра чемпіонатів України – Бойко Олену;
 • майстра спорту з веслування на байдарках та каное, бронзову призерку чемпіонату світу серед студентів, багаторазову чемпіонку України – Циганкову Олену;
 • майстра спорту з греко-римської боротьби, чемпіона світу серед кадетів, багаторазового призера чемпіонатів України Кравченка Владислава;
 • майстра спорту з кікбоксингу, срібного призера чемпіонату світу, багаторазового призера чемпіонатів України Погодіна Владислава;
 • майстра спорту з бойового гопака, срібного призера чемпіонату світу, чемпіона Європи, багаторазового переможця чемпіонатів України Ярошика Максима;
 • майстра спорту з легкої атлетики, срібного призера Кубку Європи з легкоатлетичних метань, багаторазового призера чемпіонатів України Мисливчука Володимира;
 • майстрів спорту з футболу, гравців національної збірної України та футбольного клубу «Атлетико» м. Мадрид, Іспанія Овдійчук Ольгу та Панцулаю Натію.
 • майстрів спорту з футболу, переможців та призерів чемпіонату України Головач Вікторію, Полюхович Тетяну, Корсун Катерину.
 • майстра спорту з баскетболу, призера чемпіонатів України, гравця молодіжної збірної України Завертайло Дарину;
 • майстра спорту з дзюдо, чемпіонку України Бойко Анну;
 • майстра спорту з софтболу, чемпіонку України, гравця національної збірної України Троць Анну;
 • майстра спорту з дзюдо та кікбоксингу, призера чемпіонатів Європи, багаторазового чемпіона України Пашкова Олексія;
 • майстра спорту з волейболу Павлюка Владислава.

ЗМС, чемпіон світу з плавання Романчук Михайло

МСМК з фрістайлу Коваленко Орест

МСМК з пауерліфтингу Каплун Ольга

МСМК з баскетболу 3х3 Бойко Олена


Гравці збірної України та ФК «Атлетико» Панцулая Натія та Овдійчук Ольга

Основна мета кафедри теорії і методики фізичного виховання Рівненського державного гуманітарного університету – виплекати справжнього фахівця у сфері фізичної культури і спорту, здатного нести у найвіддаленіші райони Рівненської області та західного регіону не тільки ідеї здорового способу життя і фізичного розвитку населення, але й ідеї єдності українського народу.


Спортивно-розважальне свято «Козацькі забави»

адреса: 33000, м. Рівне,
вул. Пластова 29 а, гуртожиток №7,
каб. № 201, 202
тел.: (0362) 43-62-13,
моб.: 097-67-43-669, 067-95-93-506
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Back to top