Кафедра дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти імені проф. Т. І. Поніманської

Завідувач кафедри  – доктор педагогічних наук, професор Ілона Миколаївна Дичківська. Член Міжнародної Монтессорі-Асоціацїї, член-кореспондент Міжнародної академії педагогічних і соціальних наук, Міжнародної академії наук педагогічної освіти, дійсний член наукової організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва». Має сертифікат на звання «Монтессорі-учитель-методист» міжнародної категорії. Автор понад 150 наукових робіт. Серед них – підручники, навчальні посібники і програми з грифом Міністерства освіти і науки України, які використовуються у професійній підготовці фахівців з дошкільної освіти. Має публікації у зарубіжних виданнях. Нагороджена Знаком «Відмінник освіти України».

Кафедра є випусковою для двох спеціальностей 012 «Дошкільна освіта» та 016 «Спеціальна освіта», здійснює підготовку здобувачів вищої освіти першого  та другого рівнів.

Завідувач кафедри  – доктор педагогічних наук, професор Ілона Миколаївна Дичківська.

У складі кафедри працюють висококваліфіковані викладачі. В тому числі: кандидати наук, доценти (Н.М. Горопаха, В.А. Гурський, К. В. Джеджера, О.А. Козлюк, О.І. Косарєва, Г. М. Косарєва, Н.В. Маліновська, Н.М. Руденко, О.І. Степанова, Т.О. Павлюк, Н. В. Федорова, О. І. Шадюк, О. І. Юрчук,  Л.А. Янцур); старші викладачі (Г. В. Марчук, О. В. Войтович), викладач (О.О.Борисова).

Кафедральна тема зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта»: «Гуманізація освітнього процесу дошкільних навчальних закладів у контексті інноваційної діяльності».

Кафедральна тема зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта»: «Гуманістичний підхід у вихованні дітей з особливими освітніми потребами».

При кафедрі діють:

  • Лабораторія консалтингу дошкільної освіти (мета  професійна підготовка та підвищення кваліфікації фахівців дошкільної освіти з метою їх професійно-особистісного розвитку, формування готовності до інноваційної педагогічної діяльності в сучасному освітньому просторі).
  • Лабораторія діагностики та корекції (мета  –    усунення різних порушень усного і писемного мовлення, запобігання різним відхиленням мовленнєвого  розвитку дітей дошкільного віку та учнів, пропаганда логопедичних знань серед педагогів та батьків).

Спеціальність з яких ведеться підготовка здобувачів, можливості працевлаштування

Кафедра здійснює підготовку здобувачів за освітніми програмами:

спеціальність 012 Дошкільна освіта

Магістерський рівень:

Освітня програма: 012 Дошкільна освіта

кваліфікація – магістр дошкільної освіти.

Посади та кар’єрні перспективи у сфері професійної діяльності:

директор дошкільного виховного закладу; завідувач відділу (у складі управління освітою); директор (завідувач) закладу дошкільної освіти; інспектор з дошкільного виховання; менеджер (управитель) систем якості (012 Дошкільна освіта); асистент; вихователь закладу дошкільної освіти; методист з дошкільного виховання; інспектор з дошкільного виховання; інспектор з охорони праці.

Бакалаврський рівень:

Освітня програма: 012 Дошкільна освіта, початкова освіта

кваліфікація – бакалавр дошкільної освіти, вихователь закладу дошкільної освіти; вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти

Посади та кар’єрні перспективи у сфері професійної діяльності:

вихователь закладу дошкільної освіти; методист з дошкiльного виховання; фахівці з дошкільного виховання; вчитель з дошкільного виховання; асистент вихователя закладу дошкільної освіти; вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти; фахівці з початкової освіти; вчитель з початкової освіти.

Освітня програма: 012 Дошкільна освіта, психологія

кваліфікація – бакалавр дошкільної освіти, вихователь закладу дошкільної освіти; психолог

Посади та кар’єрні перспективи у сфері професійної діяльності:

вихователь закладу дошкільної освіти; методист з дошкільного виховання; фахівці з дошкільного виховання; вчитель з дошкільного виховання; асистент вихователя закладу дошкільної освіти; практичний психолог; психолог.

Освітня програма:  012 Дошкільна освіта, спеціальна освіта (логопедія)

кваліфікація – бакалавр дошкільної освіти, вихователь закладу дошкільної освіти; логопед, асистент вчителя з корекційної освіти (закладів освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням

Посади та кар’єрні перспективи у сфері професійної діяльності:

вихователь закладу дошкільної освіти; методист з дошкільного виховання; фахівці з дошкільного виховання; вчитель з дошкільного виховання; асистент вихователя закладу дошкільної освіти; логопед, асистент вчителя-логопеда, асистент вчителя-дефектолога, асистент вчителя з корекційної освіти

спеціальність 016 Спеціальна освіта

Магістерський рівень:

Освітня програма: 016 Спеціальна освіта. Логопедія

кваліфікація – магістр спеціальної освіти.

Посади та кар’єрні перспективи у сфері професійної діяльності:

асистент, викладач закладу вищої освіти, вчитель-логопед, вчитель-дефектолог

Бакалаврський рівень:

Освітня програма: Спеціальна освіта. Логопедія

кваліфікація – бакалавр  спеціальної освіти, логопед, асистент вчителя-логопеда, асистент вчителя-дефектолога, асистент вчителя з корекційної освіти (закладів освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням)

Посади та кар’єрні перспективи у сфері професійної діяльності:

логопед, асистент вчителя-логопеда, асистент вчителя-дефектолога, асистент вчителя з корекційної освіти (закладів освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням)

Back to top