Посада: завідувачка кафедри філософії

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Контакти

Адреса: м. Рівне, вул. Пластова, 31
Телефон: +38(098)7658184
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів

Філософія релігії, історія релігії.

Викладацька робота

Дисципліни: «Філософія», «Філософія та методологія науки», «Методологічні засади сучасного релігієзнавства». «Історія християнських конфесій», «Феноменологія релігії», «Релігієзнавство», «Соціальна філософія».

Наукова діяльність

Монографія

Панчук І.І. Релігійно-церковний комплекс Волинського регіону: особливості інституціональних процесів в умовах суспільно-політичних трансформацій (1939р. – початок ХХІ ст..) / Ірина Іванівна Панчук. – Рівне : Видавець О. Зень, 2017. – 456 с.

 

Колективна монографія:

Панчук І. Особливості ідентифікації сучасних протестантів України (Розділ 8:2) // Релігійні ідентичності в їх сутності і конфесійних виявах: український контекст /за ред. А.Колодного, Л.Филипович, А.Арістової. – Київ: УАР, 2021. – 348 с.

 

Публікації у наукових періодичних виданнях України:

 1. Булига І. І. Особливості секуляризації й атеїзації Волинського регіону в контексті радянського модерністського проекту / І. І. Булига // Актуальні проблеми філософії та соціології: Науково-практичний журнал. – Вип. 15, Одеса, 2017. – С. 23-26. – Фахова. – Науковий журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).
 2. Булыга И. И. Новые тенденции развития пятидесятнического движения современного Волынского региона// И. И. Булыга / AUTHORITY AND SOCIETY (History, Theory, Practice): Научный журнал. – № 2 (42). – 2017. – С. 129-138. (Грузія)
 3. Панчук (Булыга) И. Православие в религиозном пространстве Волынского региона тоталитарного периода / Ирина Панчук (Булыга). // Modern Science. – Prague. – 2018. – № 1. – С. 61–69. (Чехія).
 4. Булига І. І. Віруючий у соціокультурному просторі Волинського регіону (40-80-ті рр. ХХ ст.) / І. І. Булига /Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарногоуніверситету. Випуск 26. – Рівне : РДГУ, 2015. –243-245.
 5. Булига І. І. Тенденції розвитку пізньопротестантських общин Волині у другій половині ХХ століття / І. Булига // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – №1–2(817–18). – С. 75-80.
 6. Булига І. І. Православно-католицькі відносини в контексті колективної пам’яті сучасного Волинського краю / І. І. Булига // Україна – Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманітні сфери суспільного буття. Науковий збірник за ред. Л. Филипович і П. Яроцького – К. : УАР, 2015. – С. 328–331.
 7. Булига І. І. Міжхристиянські відносини на Рівненщині в контексті викликів сучасності / І. І. Булига //Філософія і політологія в контексті сучасної культури : Науковий щорічник. – Дніпро: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2016. – С. 17–24.
 8. Булига І. І. Релігійне буття Волинського регіону: проблеми і перспективи // І. І. Булига / «Гілея «науковий вісник». – Вип. 116 (1). – Київ, 2017. – С. 224–227.
 9. Булига І. І. Тенденції розвитку п’ятидесятницьких конфесій Волинського регіону в кінці ХХ – початку ХХІ століття/ І. І. Булига // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : Науковий щорічник. – Дніпро: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2016. – С. 18-25.
 10. Булига І. І. Inter-Оrthodox Relationsin the Rivne Regioninthe Contextof the Challenges of Modernity / І. І. Булига // Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 27. – Рівне : РДГУ, 2016. – С. 256–260.
 11. Булига . І. Alternative religiosity in the context of religious development of Volhynia / І. І. Булига //Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 28. – Рівне : РДГУ, 2016. – С. 148–159.
 12. Булига І. І. Тенденції розвитку конфесії Свідків Єгови у Волинському регіоні (1940–1980-ті роки) / І. І. Булига // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : Науковий щорічник. – Дніпро: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2017. – Вип. 1(16). – С. 29-36.
 13. Панчук (Булига) І. І. Специфіка втілення радянської моделі державно-церковних відносин у Волинському регіоні / Ірина Панчук (Булига) // Практична філософія. – 2017. – № 4 (№ 66). – С. 85-91
 14. Панчук (Булига) І. І. Релігійні практики Волинського регіону в умовах антирелігійних заходів радянської держави / Ірина Панчук (Булига) // Практична філософія. – 2018. – № 1 (№ 67). – 192–200 с.
 15. Панчук І.І. Тенденції розвитку католицизму у Волинському регіоні в тоталітарну добу / Українська полоністика. – 2020. – № 7(1). – С. 51-58.
 16. Панчук І.І. Рівненські митці подолали 30-літній ювілей… / Образотворче мистецтво. – 2020. – № 1 – С. 112-116.
 17. Панчук І. І. Велика українська енциклопедія /Карл Барта https://vue.gov.ua/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%86._%D0%86.
 18. Сучасні протестанти в Україні: особливості ідентифікації //Слов’янський світ і Україна: Збірник наукових праць на пошану ректора Рівненського державного гуманітарного університету, професора Руслана Постоловського. Рівне: О.Зень, 2021. С. 292-299.
 19. Релігійний вимір регіональної ідентичності в Україні: маркування проблеми // Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення. Житомир, 2021. С. 84-86.
 20. Панчук І. П’ятидесятництво Волинського регіону в кінці ХХ – початку ХХІ століття: тенденції розвитку. Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення: зб.наук. праць / редкол. М.А.Козловець, Л.В.Горохова, О.В.Чаплінська. – Житомир: видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка, 2022. – С. 178-182.
 21. Панчук І.І. Тенденції розвитку католицизму Волинського регіону кінця ХХ – початку ХХІ століття. Українська полоністика. Том 20, 2022 Режим доступу: http://polonistyka.zu.edu.ua/article/view/270599.

 

Публікації у науковому періодичному виданні, що індексується у Scopus, Web of Science:

 1. Рanchuk I. “ Iryna Panchuk. Volyn Confessors of the 'Spirit Movement': Survival Practices in the Context of Soviet Totalitarianism//Occasional Papers on Religion in Eastern Europe. – Vol.41.-Issue 4, 2021 https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol41/iss4/9/ (Web of Science Core Collection).
 2. Панчук І.  "Сільське в міському": аграрний сектор Львова та його внесок у повоєнну економіку міста / Р. Генега, І. Панчук // Український історичний журнал. - 2021. - Число 6. - С. 58-72. doi: https://doi.org/10.15407/uhj2021.06.058. (Web of Science Core Collection).

 

Навчально-методичні посібники:

 1. Панчук І. Філософія. Посібник для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/ Розроб. проф. Панчук І. І.  – Рівне: РДГУ, 2021 – 60 с.
 2. Панчук І. Філософія та методологія науки. Методичні рекомендації / Розроб. проф. Панчук І. І.  – Рівне: РДГУ, 2020. – 29 с.
 3. Панчук І. Філософія та методологія науки. Посібник для самостійної роботи студентів / Розроб. проф. Панчук І. І.  – Рівне: РДГУ, 2022. – 40 с.

Back to top