Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії, член Спілки освітян України (2023 р.)

Коло наукових інтересів

Історія педагогіки. Розвиток професійної педагогічної освіти в контексті сучасних освітніх реформ.

Філософія освіти. Сучасна освітня парадигма: філософський контекст.

Дисертація: «Реформування професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів у педагогічних закладах Рівненщини (1939–1964 рр.)» (2015 р.)

Викладацька робота

Дисципліни: «Філософія освіти», «Філософія науки», «Етика та естетика», «Педагогічна етика».

Автор понад 28 наукових та науково-методичних праць.

Наукова діяльність

Основні публікації:

 1. СорочинськаТ.А. Професійна  підготовка вчителя на Рівненщині  в контексті освітніх реформ 1939−1964 років : монографія. Рівне: видавець О. Зень, 2021. 234 с.
 2. Сорочинська Т. А. Ідеал учителя: порівняння освітніх ідей радянського періоду і сучасності. Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка», №2 (106), 2021. С.12–15. (індексується у міжнародній наукометричній базі даних Indeх Сopernicus International).
 3. Сорочинська Т. А. Застосування інформаційних інновацій у педагогічній діяльності вчителя / Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Рівне : РДГУ, 2016. Вип.4. С.230−239.
 4. Сорочинськая Т. А.  Повышение качества образования как основа реформирования высшей школы в Украине / Грузинский Научный Журнал : Образовательные науки и психология. 2016 | № 2 (39), С.43−49.
 5. Sorochyns’ka T. A. Principles of moral culture formation of Soviet for teachers in Rivnepedagogical institutions (1939–1950): historical and pedagogical discourse / Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Збірник наукових праць : Наукові записки РДГУ. Випуск 26. Рівне : РДГУ, 2016.  URL: http://isf.rv.ua/naukovi-vidannia-isf/aktualni-problemi-vitchiznianoyi-ta-vsesvitnoyi-istoriyi.
 6. Сорочинська Т. А. Сучасна концепція філософії освіти в Україні / Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць. Випуск 13(56). Частина І. Рівне : РДГУ, 2016. С. 33−36.
 7. Сорочинська Т. А. Творча спадщина В. О. Сухомлинського в системі професійної підготовки вчителя / Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Том 1. Вип. 12. Рівне : РДГУ, 2020. С. 214–220.
 8. Сорочинська Т. А. Актуальні проблеми гуманітарної політики України в міжнародному контексті. Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення: зб. наук. праць. Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка, 2022. С. 73–76.
 9. Сорочинська Т. А. Аксіологічний вимір освітніх інновацій: філософсько-педагогічні рефлексії. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку: матеріали ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (18 травня 2022 року). Рівне, РДГУ, 2022. С. 40–42.
 10. Сорочинська Т. А., Сорочинська О. В. Вишиванка як символ незламності і єдності українців/ Матеріали Міжнародного бієнале, присвяченого всесвітньому Дню вишиванки. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. С.103–106.
 11. Сорочинська Т.А. A new type of leaders in education. The ІV International Scientific and Practical Conference «Actual problems of practice and science and methods of their solution», January 31 – February 02, 2022. Milan, Italy. p. 450–452.

 

Монографії, підручники, посібники, навчально-методичні посібники

 1. Сорочинська Т. А. Методичні рекомендації з курсу «Філософія освіти» для студентів денної та заочної форми навчання. Рівне, 2019. 37 с.
 2. Сорочинська Т. А. Методичні вказівки, контрольні та тестові завдання з курсу «Педагогічна етика» для студентів зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта» на базі ОКР «молодший спеціаліст». Рівне, 2019. 42 с.
 3. Сорочинська Т. А. Методичні рекомендації з курсу «Етики та естетики» для студентів денної та заочної форми навчання. Рівне, 2019. 53 с.
 4. Сорочинська Т. А., Суржук Т. Б., Костолович Т. В. Методичні рекомендації до розробки та написання курсової роботи з фахових дисциплін для здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта : методичний посібник. Рівне : РДГУ, 2023. 62 с.

 

Посада:  доцент кафедри філософії

Науковий ступінь:  кандидат педагогічних наук

Контакти

Адреса м. Рівне, вул. Орлова 46, кв. 41

Телефон:  0970433363

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Back to top