Посада: професор кафедри філософії

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь:  кандидат філософських наук,

Контакти

Адреса м. Рівне, вул. Пластова, 31

Телефон +38978660383

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів

Історія релігії, філософія релігії, практичне релігієзнавство, проблеми ісламу, історія філософії.

Викладацька робота

Дисципліни: «Філософія», «Релігієзнавство», «Філософія та методологія науки», «Філософія науки», «Філософія релігії», «Теорія і практика методики роботи з наративом», «Методологічні засади сучасного релігієзнавства».

Автор понад 60 наукових та науково-методичних праць.

Наукова діяльність

Основні публікації:

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. Міжконфесійний діалог православ’я  так ісламу. /Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць: Наукові записки РДГУ. Вип. 28. Рівне : О. Зень, 2016.  С.  132-140.

 

T.N.Samsutdynova-Lebediuk «Hidoya» basis and muslim marriage //«The Eighth International Conference on Eurasian scientific development».

Proceedings of the Conference (March 03, 2016). «East West» Association for

Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2016.  Р. 106-112.

 

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н., Горбаченко Т.Г.  Процесс систематизації норм канонічного права православної церкви. Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник №3(7).  Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2017.  С.105-106.

 

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. Функциональность как сущностная характеристика религии.  Факторы национальной и духовной безопасности студентов Узбекистана. Материалы Республиканской научно-практической конференции 11 октября 2018 года г.Ташкент, Ташкентский химико-технологический институт.  Ташкент, 2018.  С.144-147.

 

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н., Шамсутдинов Б.Ф. Тимур та Золота Орда. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць: Наукові записки РДГУ. Вип. 31. кн. 2. Рівне : О. Зень. 2019. С.69-75.

 

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. Трансформація поглядів  Мелетія Смотрицького: між Сходом і Заходом. Матеріали міжнародної наукової конференції «Україна-Ватикан: контекст конфесійних ідентичностей і релігійних трансформацій у світі та Україні»). Івано-Франківськ, 2019. С.98-106.

 

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. Християнсько-ісламські відносини в контексті європейських цінностей. Матеріали міжнародної наукової конференції «Україна та цінності Європи: культура, політика, освіта». Острог, 2020.  С. 38-43.

 

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. Коран про місце і роль жінки в ісламському суспільстві. ІІІ-ІV Конгрес сходознавців (до 150-ї річниці від дня народження Агатангела Кримського): Збірник матеріалів. Київ: Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського, 2020. Ч.І. С.178-182.

 

Shamsutdinova-Lebediuk Tatiana, Islam and globalizational challenges. Modern science and practice. Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference Boston, USA March 26 – 27, 2021 ISBN – 978-9-40361-464-9 The VII International Science Conference «Modern science and practice», March 26 – 27, 2021, Boston, USA. 171 p. (Р. 100-102)

 

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н.  Середньовічна ісламська філософія. Наукові записки. Серія «Філософія». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». 2021. Вип.22. С.19-24.

 

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. Особливості сучасних взаємовідносин чоловіка й жінки у ісламі. Слов’янський світ і Україна: Збірник наукових праць на пошану ректора Рівненського державного гуманітарного університету, професора Руслана Постоловського. Рівне: О.Зень, 2021. С.128-138.

 

Шамсутдинова-Лебедюк Т., Полицяк Н. Соціалізація обдарованих дівчат дошкільного та підліткового віку в умовах тендерної диференціації. Молодь і ринок. №9 (195). 2021. С.130-135.

 

Шамсутдинова-Лебедюк Тетяна Нове дослідження з минулого української філософії та соціології (Рецензія на колективну монографію І.Грабовська, С.Грабовський, В.Крисаченко, К.Настояща, Л.Чупрій «Латентні західноєвропейські дискурси в українській філософії та соціології доби УРСР» / За наук.ред.канд.філос.н., доц.К.Настоящої. Тернопіль: Вид-во «Крок», 2022. 229 с.) Українознавчий альманах. Випуск 30, 2022. С.143-148.

 

Шамсутдинова-Лебедюк Тетяна Біблійні наративи у творчості  Григорія Сковороди. Українознавчий альманах. Випуск 31, 2022. С. 53-58.

 

Мишков Віктор, Шамсутдинова-Лебедюк Тетяна Старообрядницька церква: аспекти життя в сучасних умовах. Українознавчий альманах. Випуск 31, 2022. С. 113-118.

 

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. Образ «шляхетної людини» Конфуція як ідеал морального зразку. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, 2022. № 23. С. 14–19.

 

Shamsutdinova-Lebediuk Tatiana The role of Ukrainian monasteries in the national and cultural process the end of the 16th – the first half of the 17th century (on the example of the Derman Holy Trinity Monastery). Concepts and use of technologies in practice. Abstracts of V International Scientific and Practical Conference. London, Great Britain 2022. Pp.201-204/

 

Монографії, підручники, посібники, навчально-методичні посібники

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. Іслам, сім’я, жінка. (Релігієзнавчий аспект). Монографія. К.: Міленіум, 2013. 184 с.

 

Колективна монографія

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. Християнство./ Історія священних і віроповчальних текстів релігій світу./ За ред.Т.Г.Горбатенко, В.І.Лубського.  В 2-х т. К.: В-во Українського фітосоціологічного центру, 2013.  Т. 2. С. 98-146.

 

Посібники:

Іслам у запитаннях і відповідях. Навчально-методичний посібник та матеріали з курсу «Конфесійно-практичне релігієзнавство»./ За ред. Лубської М.В. – К.: Фітосоціоцентр, 2014. – 355 с. / 2,0 друк. арк./

 

Модульні та навчальні тести з філософії для індивідуальної роботи та самоконтролю. Збірник навчальних тестів (згідно кредитно-модульної системи). Укладачі: Т.Н. Шамсутдинова-Лебедюк,  Т.О.Сілаєва, А.Д.Ятченко, Ф.К. Понятовський, ВВ.Куриляк. К.,: Міленіум, 2020. 200 с.

 

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. Релігієзнавство: навчально-методичне забезпечення курсу. Навчально-методичні матеріали. Рівне, 2020. 46 с.

 

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. Філософія. Навчально-методичні матеріали до проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти (дистанційна форма навчання). Рівне, РДГУ 2021. 56 с.

 

Інші види діяльності

Керівник   гуртка «Теологія, релігієзнавство та історія релігії» Рівненської Малої академії наук учнівської молоді Рівненської обласної ради

  

Голова журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України в Рівненській області (секція «Філософія»).

 

Член ГО «Українська асоціація релігієзнавців України»

 

Член міждисциплінарного центру з питань релігії, науки, культури при РДГУ.

 

Член Ради факультету «Історії, політології та міжнародних відносин»

Back to top