Контакти

Адреса: м. Рівне, вул. Пластова, 31, каб. 218.
Телефон:  (0362)633399
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів

Етична та естетична аксіологія, історія естетики, сучасна естетика, польська естетична думка ХХ ст., сучасне мистецтво, а також проблематика зі сфери філософської антропології, культурології, епістемології, історії філософії та релігієзнавства.

Викладацька робота

Дисципліни: «Філософія», «Панорама сучасної зарубіжної філософії», «Сучасна європейська політична філософія», «Етика, естетика», «Філософія і методологія науки», «Логіка», «Філософія науки», «Релігієзнавство», «Екологічна етика», «Цінності європейської цивілізації».

Автор понад 80 наукових та науково-методичних праць.

Наукова діяльність

Основні публікації:
1. Shevchuk, Ekaterina S. The Pluralism and Egalitarism of Wladyslaw Tatarkiewicz’s Aesthetical Conception // Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta Filosofiya-Sotsiologia-Politologiya / Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. – Volum 32. – Issue 4. – Page 345-352. Published 2015. Web of Science.
2. Shevchuk, Ekaterina S. The Comprehension of Aesthetical Values in the Conception of Polish Aestheticians of the First Half of 20Th Century // Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta Filosofiya-Sotsiologia-Politologiya / Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. – Volume 36. – Issue 4. – Page 260-267. Published 2016. Web of Science.
3. Kateryna Shevchuk, Dmytro Shevchuk. Politics Between Theology and Messianism in Secular Times // Journal for the Study of Religions and Ideologies. – Vol. 17. – N 51 (2018). – p. 148-161. Scopus.
4. Shevchuk K. The Aesthetic Experience in the Age of New Media Art / Analele Universităţii din Craiova. Seria: Filosofie. – 2018. – Nr2(42). – P. 105-119. Scopus.
5. Шевчук К. С. Естетичне переживання і естетичні цінності в концепції Станіслава Оссовського / К. С. Шевчук // Наукові записки НаУОА. Серія: Філософія. – Вип. 17. – Острог, 2015. – С. 92-96. Фахове видання.
6. Шевчук К. С. Естетика елекронних медіа: аналіз основних проблем / К. С. Шевчук // Мультиверсум. – 2015. - № 1-2. – С. 27-34. Фахове видання.
7. Шевчук К. С. Порівняльний аналіз основних понять естетичних концепцій Р. Інґардена і М. Валліса / К. С. Шевчук // Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал. – № 2 (12). – Cуми, 2015. – С. 98-105. Фахове видання.
8. Шевчук К. С. Теорія естетичного переживання Леопольда Блауштайна / К. С. Шевчук // Наукові записки НаУОА. Серія: Філософія. – Вип. 19. – Острог, 2016. – С. 55-59. Фахове видання.
9. Шевчук К. Матеріальний вимір творів електронного мистецтва / К. С. Шевчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культорологія. Філософія. – К., 2016. – Вип. 36 (49). – С. 46-54. Фахове видання.
10. Шевчук К. С. Художні цінності і естетичні цінності в польській естетиці першої половини ХХ ст. / К. С. Шевчук // Наукові записки НаУОА. Серія: Філософія. – Вип. 20. – Острог, 2017. – С. 116-120. Фахове видання.
11. Шевчук Катерина. Естетичні цінності в концепціях представників універсалізму та плюралізму в польській естетиці першої половини ХХ ст. / К. С. Шевчук // Наукові записки НаУОА. Серія: Філософія. – Вип. 21. – Острог, 2018. – С. 44-49. Фахове видання.
12. Shevchuk Kateryna. The concept of the "Contemporary art" and the "Aesthetic Situation" in Polish Aesthetics//Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки. Вип. 1 (85) С.95-102. DOI 10.35433/PhilosophicalSciences.1(85).2019.95-102. Фахове видання.

13. Катерина Шевчук. Європейські цінності як фундамент європейської ідентичності і виклики глобалізації. Україна та цінності Європи: культура, політика, освіта: матеріали Міжнародної наукової конференції «Україна та цінності Європи: культура, політика, освіта». Острог: видавництво НаУОА., 2020. С. 13-15.

14. Катерина Шевчук. Трансформаційні процеси в естетиці на початку – в першій половині ХХ ст. Слов’янський світ і Україна. За ред. В. Шеретюка. Рівне, 2021. – С. 56-64.

15. Shevchuk, D., Shevchuk, K., and Matusevych, T. Philosophical counselling: synthesis of the essence and modern tendencies of philosophy. Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 21 (61), 2022, pp.48-60.

16. Kateryna SHEVCHUK, Dmytro SHEVCHUK, Roman Ingarden’s Aesthetical Theory and Contemporary Art. Annals of the University of Craiova Philosophy Series, nr. 50 (2⁄2022), pp. 62-80. Scopus.

17. Dmytro Shevchuk, Kateryna Shevchuk, Kateryna Khudoba. The national identity and Orthodox Church: The case of contemporary Ukraine. Ethics & Bioethics (in Central Europe), 2022, 12 (3–4), pp.199–211. DOI:10.2478/ebce-2022-0014 199. Scopus.

Монографії, підручники, посібники, навчально-методичні посібники

1. Шевчук К. С. Естетична аксіологія Романа Інґардена. – Рівне, 2013. – 244 с. Монографія.
2. Шевчук К. С. Естетичне переживання та його цінність в польській естетиці першої половини ХХ ст. – Рівне, 2016. – 356 с. Монографія.
3. Шевчук Катерина. Панорама сучасної зарубіжної філософії / Катерина Шевчук. – Рівне: РДГУ, 2019. – 240 с. Навчально-методичний посібник.
4. Шевчук К. С. Етика, естетика. Навчально-методичне забезпечення курсу. – Рівне: РДГУ, 2019. – 52 с.
5. Шевчук К. С. Філософія. Навчально-методичне забезпечення курсу. – Рівне: РДГУ, 2019. – 50 с.
6. Катерина Шевчук. Людина та її відповідальність у сучасному світі // Людина і культура, за ред. Дмитра Шевчука. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. – С. 86-102. Розділ колективної монографії.
7. Шевчук К. Роман Інґарден: філософська особистість. Філософія Романа Інґардена і сучасність: колективна монографія. За ред. Дмитра Шевчука. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. С. 8–15. Розділ колективної монографії.
8. Шевчук К. Основні положення аксіологічної концепції Р. Інґардена. Філософія Романа Інґардена і сучасність: колективна монографія. За ред. Дмитра Шевчука. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. С. 118–130. Розділ колективної монографії.
9. 
Шевчук Д., Шевчук К. Естетична теорія Романа Інґардена і сучасне мистецтво. Філософія Романа Інґардена і сучасність: колективна монографія. За ред. Дмитра Шевчука. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. С. 188–203. Розділ колективної монографії.

Інші види діяльності

Експертка НАЗЯВО.
Членкиня рівненського відділення «Філософського фонду».

Членкиня міждисциплінарного центру з питань релігії, науки, культури при РДГУ.
Членкиня Товариства Львівсько-Варшавської школи ім. Твардовського.
Членкиня редакційної колегії 3 наукових видань, включених до переліку наукових фахових видань України:
1. Наукові записки НаУОА. Серія: Філософія.
2. Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. Серія: Філософські науки.
3. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство.

Back to top