Професор, доктор педагогічних наук.

Тема дисертації:«Теоретико–методичні засади професійно орієнтованого навчання технічних дисциплін майбутніх учителів інформатики»

Наукові інтереси: Використання комп’ютерної техніки у викладанні природничих і технічних дисциплін та підготовці фахівців до використання комп’ютерної техніки в професійній діяльності.

Дисципліни, які викладає: Комп’ютерні інформаційні технології в освіті і науці, Інформатика, Апаратне забезпечення персональних комп’ютерів, Методика професійного навчання.

Back to top