Гринькова Надія Михайлівна

Вчене звання: доцент.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Посада: доцент кафедри теорії і методики виховання.

Профілі:

ORCID https://orcid.org/0000-0001-6906-3542

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219296227

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=T8kgNQ8AAAAJ&hl=uk

Контакти: e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сфера наукових інтересів: історія освіти та виховання, інноваційні технології організації освітнього процесу, позашкільна освіта, мистецька педагогіка.

Біографія:

 Народилася у м. Бережани Тернопільської області. У 1997 році закінчила із золотою медаллю загальноосвітню школу № 6  м. Рівного.

Інформація про вищу освіту: 

Рівненський державний гуманітарний університет; 2002 р., початкове навчання, вчитель початкових класів, вчитель біології; 2003 р., Початкове навчання, магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки початкового навчання у ВНЗ.

Навчалася в аспірантурі РДГУ (2003-2006) за спеціальністю 13.00.07 – «Теорія і методика виховання».

Стаж роботи: 14 років

Кар’єрний ріст

Трудову діяльність розпочала у 2004 р. вчителькою біології у ЗОШ № 15 м. Рівного, наукову діяльність – у 2003 р. аспірантом Рівненського державного гуманітарного університету, з 2005 р. викладачем за сумісництвом. З 2006 р. й дотепер працює в Рівненському державному гуманітарному університеті на посадах старшого викладача, доцента.

Дисертаційні дослідження:

Кандидатська дисертація на тему «Педагогічні умови морального виховання учнів початкових класів у позашкільних навчальних закладах» (2007 р.). 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Наукові та професійні досягнення:

Секретар Вченої ради Педагогічного факультету (2010-2015 рр.), заступник головного редактора збірника наукових праць «Інноватика у вихованні» (Індекс Copernicus) (до 2017 р.), у 2017-2018 рр. – відповідальний секретар редакційної колегії.

З 2017 р. керівник студентського наукового гуртка кафедри теорії і методики виховання «Барви рідного краю», а також разом із доц. Стельмашук Ж.Г. організатор діяльності студентського Волонтерського центру «Від серця до серця», який функціонує при кафедрі теорії і методики виховання РДГУ і є структурним підрозділом Регіонального комплексного науково-методичного центру інноваційних технологій освітнього процесу.

Із 2019 р. член профбюро педагогічного факультету, відповідальна за інформаційну роботу у профспілці РДГУ, заступник голови профбюро Педагогічного факультету.

Науковий співробітник Науково-методичного центру інноваційних технологій виховного процесу НАПН України при РДГУ (2014-2018 рр.); науковий співробітник Регіонального комплексного НМЦ інноваційних технологій освітнього процесу РДГУ (з 2018 р. і дотепер).

Участь у держбюджетних темах:

Старший науковий співробітник держбюджетної теми «Теоретичні та методичні засади різновекторності інноватики у вихованні: досвід, реалії, перспективи» (№ держреєстрації: 0115U000268), фундаментальна (2015-2017).

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Теорія і методика виховання.
 • Методика виховної роботи.
 • Інноваційні технології позашкільного виховання.
 • Технології організації позакласної і позашкільної роботи.
 • Теорія і практика позашкільної освіти.

Автор понад 100 публікацій. Основні публікації:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

 1. Oksana B. Petrenko,Tetiana S. Tsipan, Zhanna H. Stelmashuk, Nadiia M. Hrynkova and Liudmyla M. Balika. The Specificity of Preparing Students at Pedagogical Universities for Educational Activity in the Digital Epoch. Journal of Intellectual Disability – Diagnosis and Treatment. 2020. Volume 8 No.3. р.460-471. Scopus

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Гринькова Н. М. Інноваційна технологія морального виховання молодших школярів у позашкільних навчальних закладах. Інноватика у вихованні: теоретико-прикладні аспекти: монографія / Баліка Л. М., Бісовецька Л. А., Бричок С. Б., Гриневич М. Н., Гринькова Н. М., Грицюк Н. Й., Карпенчук С. Г., Климчук В. В., Кособуцька Г. П., Опанасюк В. В., Павелків О. М., Павелків Р. В., Петренко О. Б., Петренко С. В., Примак О. М., Пустовіт Г. П., Рабешко О. М., Сойчук Р. Л., Стельмашук Ж. Г., Ціпан Т. Т.; за наук. ред. О. Б. Петренко. Рівне: О. Зень, 2017. 365 с. С.258-278.
 2. Nadiia Hrynkova, Oksana Pertrenko, Zhanna Stelmashuk. The formation of physical and moral culture of personality of childin the context of the provisions of the new ukrainian school: theoretical and methodical aspects // Vzdelávanie a spoločnosť IV. Medzinárodnýne konferen čnýzborník. Prešov: Prešovskáuniverzita v Prešove, 2019. С.92–115.
 3. Петренко О. Б., Баліка Л. М., Ваколюк А. М., Гринькова Н. М., Стельмашук Ж. Г. Актуальні проблеми освіти і виховання: навч.-метод. посіб. / РДГУ; уклад.: О. Б. Петренко, Л. М. Баліка, А. М. Ваколюк, Н. М. Гринькова, Ж. Г. Стельмашук. Рівне: РДГУ, 2020. 116 с.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Гринькова Н. М. Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності педагогів з питань морального виховання молодших школярів в умовах позашкільного навчального закладу. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. упор. О. Б. Петренко; ред. кол.: О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін. Рівне, 2016. Вип. 6. С. 99-108.
 2. Гринькова Н. М. Вікові аспекти морального виховання молодших школярів: ретроспективний аналіз. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. упор. О. Б. Петренко; ред. кол.: О. Б. Петренко, Т. С. Ціпан, Н. М. Гринькова та ін. Рівне, 2018. Вип. 7. С. 74-82.
 3. Гринькова Н. М., Степанчук Р. Б., Кавка Ю. Я. Фізичне виховання дітей та молоді у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць / упор. О. Б. Петренко; ред. кол.: О. Б. Петренко, Т. С. Ціпан, Н. М. Гринькова та ін. Рівне, 2018. Вип. 8. С. 151-157. Copernicus
 4. Гринькова Н. М. Морально-виховний потенціал взаємодії сім’ї, закладів позашкільної освіти і його реалізація у вихованні учнів молодшого шкільного віку. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. упор. О. Б. Петренко; ред. кол.: О. Б. Петренко, Т. С. Ціпан, Н. М. Гринькова та ін. Рівне, 2019. Вип. 9. С. 136-145. Copernicus
 5. Гринькова Н. М., Стельмашук Ж. Г. Актуалізація ідей В. Сухомлинського щодо підготовки вчителя нової української школи. Інноватика у вихованні. Зб. наук. пр. Рівне: РДГУ, 2019. Вип. 10. С. 151-157.
 6. Nadiia Hrynkova, Zhanna Stelmashuk. Experience of volunteer activity of students of pedagogical faculty - future teachers of primary school. The 18 th International scientific and practical conference «MODERN SCIENCE, PRACTICE, SOCIETY » (25-26 May 2020). Boston, USA 2020. 514 p., с. 259-262. DOI 10/46299/ISG.2020.XVIII ISBN - 978-1-64871-446-7
 7. Гринькова Н. М., Стельмашук Ж. Г. Ваколюк А. М. Роль волонтерської діяльності у формуванні особистості майбутнього вчителя початкової школи. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. упоряд. О. Б. Петренко; ред. кол.: Н. М. Коляда, Н. Б. Грицай, Т. С. Ціпан та ін. Рівне: РДГУ, 2020. Вип. 11 Том 2. С.93-102. Copernicus
 8. Гринькова Н. М. До проблеми духовно-морального виховання студентів педагогічних закладів вищої освіти. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. упоряд. О. Б. Петренко; ред. кол.: Н. М. Коляда, Н. Б. Грицай, Т. С. Ціпан та ін. Рівне: РДГУ, 2020. Вип. 12. С. 125-131. Copernicus

Підготовка призерів олімпіад, конкурсів:

У 2020 р. здійснювала керівництво наукової роботою студентки В.Какави, що посіла ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 013 «Початкова освіта» (Вінницький ДПУ ім. М.Коцюбинського).

Нагороди: Почесна грамота Управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації в номінації «Кращий автор року» (12.05.2011 р.). Почесна грамота РДГУ «За сумлінну працю, вагомі досягнення у навчальній, науковій та виховній роботі, активну участь у громадському житті» (02.10.2019 р.). Грамота Української асоціації В. Сухомлинського «За творче впровадження ідей В. Сухомлинського в освітній простір та популяризацію творчого спадку педагога» (27.09.2019 р.). Почесна грамота Управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації «За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомий внесок у розвиток вищої освіти» та до Дня науки (08.05.2020 р.).

Підвищення кваліфікації

 1. Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. С. Дем’янчука на кафедра педагогіки. Тема: «Підвищення професійної майстерності, вивчення досвіду викладання педагогічних дисциплін» (1.12-31.12.2017 р.). Свідоцтво № 87 від 31.12. 2017 р.
 2. Міжнародне стажування у Вищій Школі Уні-Терра в Познані (Республіка Польща) за напрямом: «Педагогіка» (180 годин, 6 кредитів ECTS) (25.04.-25.10.2019 р). Сертифікат № 23/19 від 25.10.2019 р.

         Навчання на онлайн-платформі за підтримки Міністерства освіти і науки України:

 • «онлайн-курс для вчителів початкової школи» студії онлайн-освіти EdEra та громадської спілки «Освіторія» (60 год., сертифікат від 14 жовтня 2018 року);
 • участь у вебінарі «Використання Google Meet в освітній діяльності» 31 травня 2020 року (2 години). Сертифікат В-004341;
 • онлайн-курс «Ключові уміння XXI століття» студії онлайн-освіти EdEra та громадської спілки «Освіторія», сертифікат від 07.06.2020 року.

Back to top