Доцент кафедри економіки та управління бізнесом.

Базова освіта: Українська державна академія водного господарства, 1998 р. (Економіка підприємства, економіст).

Науковий ступінь:

 • кандидат економічних наук, 2015 р. (спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації «Маркетингова діяльність підприємств на ринку картоплі».

Наукові профілі:

 • Google Scholar Citations: https://cutt.ly/NI86o9e
 • ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3658-8075

Корпоративна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні дисципліни, що викладаються: «Економіка підприємств»,  «Маркетинг», «Інтелектуальна власність».

Автор понад 30  наукових, навчально-методичних праць з питань економіки, маркетингу та менеджменту, основними з яких є:

 1. Дейнега І.О., Якубовська Н.В. Оцінювання потенціалу розвитку маркетингових інструментів у діяльності виробників картоплі. Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка». Т. 25. Вип. 6(85). 2020. С. 124-130.
 2. Якубовська Н.В. Огляд актуальних тенденцій щодо освітніх запитів в агросфері. Інтелект ХХІ. 2019. № 1. С. 116 - 120.
 3. Дейнега І. О., Якубовська Н. В. Маркетингове обгрунтування доцільності диференційованого підходу до категорії «продукт» у скотарстві. Аграрна наука Західного Полісся. № 2. 2017. С. 60-65.
 4. Лук’яник М.М., Якубовська Н.В. Перспективи активізації інвестиційної діяльності в сільському господарстві Рівненської області. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. №18. URL: http://global-national.in.ua/issue-18-2017.
 5. Якубовська Н.В., Лук’яник М.М. Розвиток інструментів маркетингу на ринку продукції скотарства регіону. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Вип. 14. Ч. 2. 2017. С. 190-194.
 6. Дейнега І. О., Дейнега О. В., Якубовська Н. В. Оцінювання інформаційного потенціалу наукомісткого продукту в аграрній сфері. Електронне наукове видання «Економіка та суспільство». 2017. № 11. С. 349-356. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/11_ukr/57.pdf.
 7. Якубовська Н.В., Антончук А. В. Структурування підходів до сутності поняття «агромаркетинг» в сучасних умовах господарювання. Аграрна наука Західного Полісся. № 2. 2017. С. 109-111.
 8. Дейнега О. В., Якубовська Н. В. Економіка знань як базова парадигма розвитку аграрного сектору економіки. Аграрна наука та освіта Поділля. № 2. 2017. С. 149-151.
 9. Дейнега І. О., Якубовська Н. В., Сиротинський О. А. Обгрунтування перспектив розвитку регіонального ринку картоплі. Сучасні тенденції в управлінні соціально-економічним розвитком систем: монографія/ за ред. М. Х. Шершуна. Рівне: Волинські обереги, 2015. С. 49-59.
 10. Якубовська Н., Федишина Е. Маркетинг як економічний фактор інтегрування учасників агропромислового комплексу України. Економіка та підприємництво: Збірник наукових праць. Рівне: РІС КСУ. 2015. С. 30-33.
 11. Дейнега О. В., Якубовська Н. В. Регіональні особливості формування попиту на картоплю. Збірник наукових праць ЛНТУ. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Т. 1. № 10 (37). 2013. С. 182-188.
 12. Якубовська Н. В. Оцінювання стану ринку насіння картоплі та його маркетингового потенціалу. Маркетинг: теорія і практика. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2012. С. 311-316.
 13. Якубовська Н. В. Розвиток агромаркетингу як базової концепції ринкової діяльності сільськогосподарських підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. № 3. 2011. С. 180-183.

Back to top