Колесников С.А.  – кандидат педагогічних наук, доцент (працював до вересня 2017р.).

Основні наукові  напрацювання:

  • Формування оціночного ставлення до музичного мистецтва у молодших школярів. //Матеріали ІІ Міжнародної конференції студентів та молодих педагогів. Наука, освіта, суспільство очима молодих. – Рівне, 2009.  – 04, др.. арк.
  • Основні напрямки освіти в Іспанському королівстві // Нова педагогічна думка №1, 2009.
  • Внесок Юрія Юцевича в розвиток музичної педагогіки // Мистецтво та освіта №3, 2010.
  • Основи музичного виховання і хореографії з методикою викладання. Навчально-методичний посібник.- Рівне, 2010.- 127с.
  • Використання творів Т.Шевченка в процесі вивчення шкільного пісенного репертуару // Шевченкові духовні імперативи в сучасному мистецько-освітньому просторі: Збірник матеріалів і тез міжвузівської науково-практичної конференції 24 лютого 2014 року. – Рівне: Волинські обереги, 2014.
  • Робота над шкільним пісенним матеріалом з використанням музичного інструмента // Мистецька освіта та розвиток творчої особистості. Збірник наукових праць. Випуск 1.- Рівне, 2015.
  • Сучасна музика в аспекті формування  вокально-хорових навичок на уроках музичного мистецтва // Мистецька освіта та розвиток творчої особистості: зб. наук. праць. / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Uniwersytet Rzeszowski Widzial Muzyki, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв. – Рівне: Волинські обереги, 2016. – Вип. 2.
  • Розвиток музичних здібностей молодших школярів у процесі занять в народно-інструментальному ансамблі // Мистецька освіта та розвиток творчої особистості: зб. наук. праць. /Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Uniwersytet Rzeszowski Widzial Muzyki, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв. – Рівне: Волинські обереги, 2017. – Вип. 3.
  • Сьогодні Колесников С.А. викладає у одній із загальноосвітніх шкіл Іспанії.

Back to top