Шихова Г.І– старший викладач (працювала до вересня  вересня 2019 р.).

Основні наукові  напрацювання:

  • Інсценізація і драматизація казки в музиці – навчально-методичний посібник для студентів практикантів педагогічних вузів та училищ і вчителів загальноосвітніх шкіл. (співавторство) Рівне, 2006. – с. 106-199.
  • Осінні свята Навчально-методичний посібник для організації виховної роботи з дітьми молодшого шкільного віку. - Рівне 2006. – с.59-181 (співавторство).
  • Ми маємо в серці те, що не вмирає! Шевченківські свята в школі. Навчально-методичний посібник- Рівне, 2001.- 292 с. (співавтор М.І.Пономаренко)
  • Т.Г. Шевченко – літописець козацької слави // Українська мова та література.- 2012.- № 4.
  • Виховний потенціал вітчизняної музичної шевченкіани // Шевченкові духовні імперативи в сучасному мистецько-освітньому просторі: Збірник матеріалів і тез міжвузівської науково-пратичної конференції 24 лютого 2014 року. – Рівне: Волинські обереги, 2014. (співавтор – М.І.Пономаренко)
  • Жіноча доля у творчості Т.Шевченка // Українська мова та література.- 2014.- №3 – 4.
  • Вітчизняна музична Шевченкіана: історичний аспект становлення // Мистецька освіта та розвиток творчої особистості. Збірник наукових праць. Випуск 1.- Рівне, 2015. (співавтор М.І.Пономаренко).
  • Інсценізація пісні як засіб музичного виховання дітей // Мистецька освіта та розвиток творчої особистості Зб. наук. пр./Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАНУкраїни.Uniwersytet Rzeszowski Widzial Muzyki. Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв. - Рівне: Волин. Обереги, 2016. - Вип. 2.
  • Творча активність школярів на уроках музичного мистецтв а// Мистецька освіта та розвиток творчої особистості: зб. наук. праць. /Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Uniwersytet Rzeszowski Widzial Muzyki, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв. – Рівне: Волинські обереги, 2017. – Вип. 3.
  • Сьогодні Шихова Г.І. знаходиться на заслуженому відпочинку.

Back to top